Afval

Binnen Hardinxveld-Giessendam regelt Waardlanden het ophalen van uw huishoudelijk afval, het plastic afval en uw grofvuil. Ook beheert Waardlanden de milieustraat.

Medisch afval

Medisch afval hoort bij het restafval. Heeft u of iemand in uw gezin een medische aandoening waardoor u jaarlijks veel medisch afval, en dus restafval heeft? Dan kunt u vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen. Van een medische indicatie is sprake, indien in een huishouden extra huishoudelijke afvalstoffen ontstaan vanwege een chronische ziekte of een handicap waarbij gebruik van stoma- of incontinentiemateriaal nodig is.

Kijk op www.svhw.nl/medisch-afval voor meer informatie.

Inzicht in uw restafvalkosten

Wilt u bijhouden hoe vaak u uw restafvalcontainer of vuilniszak heeft aangeboden? Dat kan via www.svhw.nl. Via mijn SVHW kunt u zelf uw afvalstoffenheffing inzien en controleren.

Ophaaldagen

Op de digitale afvalkalender leest u op welke dagen Waardlanden uw afval ophaalt. U bereikt hen via t. 0183-681111.

Milieustraat Hardinxveld-Giessendam

Openingstijden van de milieustraat en ophaaldagen