Folder

Folder over de afvalstoffenheffing 2024

De informatie op deze pagina is ook als pdf beschikbaar: Afvalstoffenheffing 2024, pdf 2,99 MB

Vanaf 2024 betaalt u een deel van de afvalstoffenheffing als vast tarief en een deel wisselend. Dat wisselende deel is afhankelijk van hoe vaak u uw restafvalcontainer of vuilniszak aanbiedt. U heeft dus zelf invloed op de afvalstoffenheffiing die u betaalt. Als we niets doen en niet beter gaan scheiden, dan lopen de kosten nog veel meer op. Want restafval verbranden is duur en wordt steeds duurder. Bovendien is alles wat we verbranden voorgoed weg en kunnen we niet meer hergebruiken. Minder restafval is dus belangrijk voor het milieu en voor uw portemonnee.

Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en textiel zijn waardevolle grondstoffen die voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart energie, geld en grondstoffen. In 2020 verbranden we in Hardinxveld-Giessendam gemiddeld 232 kilo restafval per inwoner per jaar. En we moeten in 2025 naar 100 kilo per inwoner per jaar. Landelijk is het doel dat er in 2050 geen restafval meer is. Al het afval moet dan, en liefst nog eerder, weer tot grondstof te verwerken zijn.

Wist u dat de gemeente geen winst maakt op de afvalinzameling? Afvalinzameling is een belasting die los staat van andere taken van de gemeenten. De afvalstoffenheffi ng die wij innen, mogen we alleen gebruiken om afval en grondstoffen in te zamelen en te verwerken. Dit geld mogen we niet gebruiken om bijvoorbeeld wegen te verbeteren

Recycletarief: u betaalt voor hoe vaak u restafval weggooit

Voor de afvalstoffenheffing betaalt u in 2024 een vast tarief van € 322. Daarnaast betaalt u een bedrag per inworp/aanbieding van restafval. Dit bedrag is afhankelijk van uw aantal aanbiedingen van restafval. We verwachten dat huishoudens in het buitengebied gemiddeld 7 keer per jaar een container met restafval aanbieden. Voor huishoudens met een laagbouwwoning zijn dat 28 inworpen in een ondergrondse verzamelcontainer. En voor een huishoudens in een hoogbouwwoning zijn dat 84 inworpen in een ondergrondse verzamelcontainer. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit 42 euro aan wisselende kosten.

Laagbouw

Woont u in een laagbouwwoning in de bebouwde kom, dan haalt Waardlanden papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) en plastic, metaal- en drankverpakkingen (pmd) op. U kunt uw gft- en pmd-containers iedere 2 weken aanbieden. Oud papier en karton één keer per 3 weken. Textiel en glas gooit u in een verzamelcontainer bij u in de wijk of u brengt het naar de milieustraat. Het restafval dat overblijft gooit u met de milieupas weg in een verzamelcontainer voor restafval bij u in de buurt.

Betalen per inworp

U betaalt vanaf 1 januari 2024 een vast tarief en een recycletarief per keer dat u uw vuilniszak van 60 liter weggooit in de verzamelcontainer voor restafval. Voor iedere keer dat u de verzamelcontainer voor restafval opent, betaalt u € 1,50. U betaalt per inworp en niet per kilo. U betaalt het vaste tarief vooraf en het recycletarief achteraf. U krijgt begin 2024 de factuur voor het vaste tarief 2024 van SVHW. Begin 2025 krijgt u de factuur voor het recycletarief in 2024 en het vaste tarief voor 2025.

Hoogbouw

Woont u in hoogbouw, zoals een appartementencomplex of in een laagbouw zonder grondstofcontainers bij uw woning, dan gebruikt u de milieupas voor de verzamelcontainer voor restafval/ pmd. U kunt uw pmd samen met het restafval weggooien. Dit halen we apart op en wordt achteraf met machines gescheiden. Papier en karton, textiel en glas gooit u gratis weg in de milieuparkjes bij u in de wijk of u brengt het naar de milieustraat. Gft gooit u gratis weg met milieupas in de verzamelcontainer voor gft bij u in de buurt.

Betalen per inworp

U betaalt vanaf 1 januari 2024 een vast tarief en een recycletarief per keer dat u uw vuilniszak van 60 liter weggooit in de verzamelcontainer voor restafval/pmd. Voor iedere keer dat u de verzamelcontainer opent, betaalt u € 0,50. U betaalt per inworp en niet per kilo. U betaalt een lager tarief per inworp dan het standaardtarief omdat u het PMD en het restafval bij elkaar weggooit in de
ondergrondse container (het standaardtarief bedraagt €1,50 per inworp). U betaalt het vaste tarief vooraf en het recycletarief achteraf. U krijgt in februari 2024 de factuur voor het vaste tarief 2024 van SWHW. In februari 2025 krijgt u de factuur voor het recycletarief in 2024 en het vaste tarief voor 2025.

Buitengebied

Woont u buiten de bebouwde kom of aan de rand van de gemeente, dan heeft u grondstofcontainers bij uw woning voor papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) en plastic, metaal- en drankverpakkingen (pmd) en een gechipte restafvalcontainer. U kunt uw gftcontainers iedere twee weken aanbieden. Oud papier en karton één keer per drie weken. Pmdcontainers en restfvalcontainers leegt Waardlanden een keer per vier weken. Textiel en glas gooit u weg in een verzamelcontainer in de kern of u brengt het naar de milieustraat.

Betalen per lediging

U betaalt vanaf 1 januari 2024 een vast tarief en een recycletarief per keer dat u uw restafvalcontainer van 240 liter aan de weg zet. Voor iedere keer dat u uw restafvalcontainer laat legen, betaalt u € 6. De container heeft een chip die bijhoudt hoe vaak uw container wordt geleegd. U betaalt per lediging en niet per kilo. U betaalt het vaste tarief vooraf en het recycletarief achteraf. U krijgt in februari 2024 de factuur voor het vaste tarief 2024 van SWHW. In februari 2025 krijgt u de factuur voor het recycletarief in 2024 en het vaste tarief voor 2025.

Milieustraten van Waardlanden mét milieupas

Vanaf 1 januari 2024 geldt een tarief voor een klein aantal afval- en grondstoffen. U rekent direct af aan de poort bij een van medewerkers van Waardlanden. Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers kunt u alleen betalen met pin. Met een tarief op grofvuil moedigen de gemeenten inwoners aan grofvuil te sorteren en thuis uit
elkaar te halen en gescheiden in te leveren bij de milieustraat. Veel materialen kunnen opnieuw gebruikt worden. Beter voor het milieu en uw portemonnee.

Voor inwoners van Hardinxveld-Giessendam zijn de 1e 3 bezoeken gratis. Vanaf het 4e bezoek geldt het tarief. Meer informatie over de tarieven leest u op waardlanden.nl/grofvuil.

Online: de Waardlanden-app

Wilt u altijd alle afvalinformatie en uw persoonlijke afvalkalender bij de hand hebben? Download dan de Waardlanden-app. Of kijk op waardlanden.nl/afvalkalender

Meldingen

Ziet u dat er ergens afval is gedumpt? Of wordt er bij u in de buurt regelmatig restafval in de grondstofcontainers gedumpt? Laat het ons weten door een melding te doen via Fixi of op waardlanden.nl/meldingen.

Nieuw bij de milieustraat: luiercontainers

Gezinnen met kinderen in de luiers kunnen gebruik maken van een luiercontainer. Waardlanden plaatst vanaf 2 januari 2024 een speciale luiercontainer bij alle milieustraten. Bij de milieustraat en bij de receptie van het gemeentehuis kunt u speciale luierzakken ophalen. Het gebruik van de luiercontainers is gratis. U bent welkom op alle milieustraten van Waardlanden met de milieupas.

Op weg naar een afvalvrije en schone regio

U kunt veel meer scheiden dan u denkt. Heel veel hoeft u niet bij uw restafval te gooien. U brengt het gescheiden afval en grondstoffen naar een verzamelcontainer of de milieustraat. Zo houdt u steeds minder restafval over. Beter voor het milieu en uw portemonnee. Hulp en tips voor
minder afval en nog beter scheiden vindt u op waardlanden.nl/hulpentips

Inzicht in uw restafvalkosten

Wilt u bijhouden hoe vaak u uw restafvalcontainer of vuilniszak heeft aangeboden? Dat kan begin maart 2024  via www.svhw.nl. Via mijn SVHW kunt u zelf uw afvalstoffenheffing inzien en controleren.

Medisch afval

Medisch afval hoort bij het restafval. Heeft u of iemand in uw gezin een medische aandoening waardoor u jaarlijks veel medisch afval, en dus restafval heeft? Dan kunt u in aanmerking komen voor een speciale regeling. Kijk op www.svhw.nl/medisch-afvalvoor meer informatie.