Ondernemen aan huis

Bent u een ondernemer die vanuit huis werkt of bent u van plan om een onderneming vanuit huis te starten? Wist u dat hier enkele voorwaarden voor zijn? Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een onderneming aan huis.

Wanneer een omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer bent u een ondernemer?

 • U levert goederen en/of diensten
 • U vraagt hier meer voor dan een symbolische vergoeding
 • Uw klanten bestaan uit meer dan vrienden en familie
 • U bent volgens de kamer van koophandel een onderneming

U heeft geen omgevingsvergunning nodig als

 • U een specialist bent in uw beroep, zoals huisarts of accountant (vrij beroep)

Let op: Vloeroppervlakte mag niet meer dan 30% van de bruto oppervlakte van de woning en bijgebouwen zijn. En niet meer dan 50 m2.

U heeft een omgevingsvergunning nodig als

 • U bedrijfsmatige werkzaamheden uitoefent zoals kapper, meubelmaker of u heeft webshop

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Deze kunt aanvragen op www.omgevingsloket.nl

Voorwaarden omgevingsvergunning

Een vergunningsaanvraag wordt verleend als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

 1. De ruimte die u gebruikt voor uw onderneming is niet meer dan 30% van de totale (bruto) oppervlakte van uw woning en bijbehorende gebouwen met een maximum van 50m2 
 2. De bedrijfsactiviteiten vallen onder categorie A zoals weergegeven in de Staat van Bedrijfsactiviteiten (PDF, 34 Kb)  functiemenging (of zijn hier gelijk aan. Dit zijn activiteiten die vanuit het bestemmingsplan passen bij de functie van een woning. Te denken valt aan een kapper of schoonheidssalon. Ook het repareren van spullen voor particulieren is toegestaan. Dit geldt niet voor de reparaties van auto's en motorfietsen
 3. Er is geen ontwrichting of verstoring van de distributieve voorzieningen en de verzorgingsstructuur. Onder punt 4 wordt uitgelegd wat daarmee vooral bedoeld wordt. 
 4. Er worden geen bedrijfsactiviteiten ondernomen die normaal gesproken in een winkelcentrum of een winkelstraat plaatsvinden
 5. Er worden buiten geen goederen opgeslagen die samenhangen met de bedrijfsactiviteit
 6. Er mag geen winkel- of uitstallingsruimte van goederen zijn. Een winkel aan huis, waarbij klanten op locatie komen om goederen te bekijken en af te rekenen, is dus niet toegestaan. Zie ook punt 4. Een webwinkel is wel toegestaan, mits voldaan wordt aan de andere voorwaarden
 7. Reclame-uitingen en technische installaties moeten passen binnen het straatbeeld. Opzichtige reclameborden zijn dus niet toegestaan
 8. De bedrijfsactiviteiten leiden niet of nauwelijks tot meer verkeers- en parkeerdruk. Parkeren vindt zoveel als mogelijk plaats op eigen terrein. Behalve in- en uitladen mogen er geen bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de woning plaatsvinden 
 9. Er mag geen detailhandel plaatsvinden, behalve als dit een ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit van de onderneming. Een kappersonderneming mag bijvoorbeeld wel enkele haarproducten verkopen
 10. Er wordt rekening gehouden met de belangen van de buren/omgeving
 11.  Het straat en bebouwingsbeeld verandert niet of nauwelijks door de onderneming aan huis

Enkele voorbeelden

 • U start een eigen administratiekantoor en u gebruikt daarvoor uw zolderkamer die niet groter is dan 30% van de bruto vloeroppervlakte van uw woning en maximaal 50m2 is. U hoeft hiervoor geen vergunning bij de gemeente aan te vragen. 
 • U bent van plan om woonaccessoires via een webwinkel te verkopen. Voor een webwinkel heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Wilt u graag een uitstallingsruimte en klanten ontvangen? Dan moet u op zoek naar een ruimte waar detailhandel is toegestaan, bijvoorbeeld in het centrum.
 • U heeft een aannemingsbedrijf geregistreerd staan op uw woonadres. Voert u geen bedrijfsactiviteiten uit in uw woning en/of tuin, behalve uw administratie? Dan hoeft u geen vergunning bij de gemeente aan te vragen. 
Winkel op bedrijventerrein 

In het algemeen geldt dat detailhandel in het centrumgebied plaatsvindt en dus niet op bedrijventerreinen. Op sommige plekken is bijvoorbeeld wel grootschalige detailhandel of detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit toegestaan. Kijk daarom altijd op ruimtelijkeplannen.nl welke specifieke voorwaarden er gelden op uw locatie. 

Vragen

In sommige gevallen gelden er andere of aanvullende voorwaarden vanuit het bestemmingsplan. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u uw adres invullen en ziet u welke voorwaarden er op die locatie gelden. Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden of heeft u andere vragen? Neem contact op met de Accountmanager Bedrijven, Xanthine Jut via info@hardinxveld-giessendam.nl of 14 0184.