Toestemmingsverklaring minderjarige

Kinderen tot 18 jaar die een eigen paspoort aanvragen, of kinderen tot 12 jaar die een eigen Nederlandse identiteitskaart aanvragen, hebben daarvoor schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of gezaghouder(s). Gebruik hierbij het formulier 'Toestemmingsverklaring minderjarige'.

  1. Print het formulier Toestemmingsverklaring minderjarige.
  2. Vul het formulier in en onderteken het (beide ouders / gezaghouders).
  3. Neem het formulier mee naar het gemeentehuis als uw kind de aanvraag voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart komt doen.
  4. Neem van beide ouders / gezaghouders een geldig legitimatiebewijs of een kopie daarvan mee.

Lees voordat u naar het gemeentehuis komt ook de informatie over het aanvragen van een paspoort of  aanvragen van een identiteitskaart.

Kijk voor reizen met kinderen op de website van de Koninklijke Marechaussee.