Geboorteaangifte

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus is de BurgerBalie minder vaak open. U kunt de geboorte daarom het best digitaal aan ons doorgeven.

U kunt de geboorte van uw kind digitaal aan ons doorgeven als:

 • tenminste 1 van beide ouders de Nederlandse nationaliteit heeft
 • u DigiD hebt (van beide ouders als zij niet getrouwd zijn en geen registratie partnerschap hebben)
 • u een ondertekende geboorteverklaring van verloskundige of arts hebt
 • u vóór de geboorte een akte van erkenning hebt laten opmaken, wanneer de ouders niet getrouwd zijn en geen registratie partnerschap hebben
 • beide ouders in dezelfde gemeente wonen

Online geboorteaangifte doen

Wilt u toch langskomen om de geboorte van uw kind aan te geven? Maak dan een afspraak via 14 0184. U moet immers binnen 3 werkdagen na de geboorte de aangifte gedaan hebben.

Meer informatie over onze aangepaste openingstijden

Is uw kind in Hardinxveld-Giessendam geboren? Dan doet u geboorteaangifte aan de balie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in, in de basisregistratie personen (BRP).

Afspraak maken

Voor aangifte gaat u naar de gemeente waarin uw kind geboren is. Neem van beide ouders een geldig identiteitsbewijs mee. Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via 14 0184.

 

Verplichte aangifte binnen 3 dagen

U doet persoonlijk aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. U mag ook aangifte doen op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dag u uiterlijk geboorteaangifte doet. U kunt met of zonder afspraak terecht.

Schema geboorteaangifte doen
Uw kind is geboren op U doet de aangifte uiterlijk op
Zondag Woensdag
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag

 

Eindigt de laatste dag in het weekend of op een feestdag? Dan wordt de termijn verlengd met 1 dag.

Algemene erkende feestdagen zijn: 

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag
 • 2e paas- en pinksterdag
 • Koningsdag (27 april)
 • Bevrijdingsdag (5 mei)
 • Hemelvaartsdag
 • 1e en 2e kerstdag

Doet u later aangifte?

Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

Wie doet aangifte

De vader is verplicht aangifte te doen. Is er geen vader of de vader is verhinderd? Dan mag u aangifte doen als:

 • u de moeder van het kind bent
 • u bij de geboorte aanwezig was
 • het kind in uw woning is geboren
 • u het hoofd of een gemachtigde bent van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren
Meebrengen bij geboorteaangifte
 • geldige identiteitsbewijzen van beide ouders (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • trouwboekje of afschrift van de erkenningsakte

Verder bij een kind geboren binnen een huwelijk/registratie partnerschap tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor:

 • donorverklaring van Stichting Donorgegevens

Voor het opmaken van de geboorteakte hebben wij de geboortedatum en -tijd van uw kind nodig.

Moeder is niet getrouwd of geregistreerd partner

Wij nemen moeder als enige ouder op in de geboorteakte als:

 • moeder niet getrouwd of geregistreerd partner is en
 • het kind niet vóór de geboorte erkend is

Meer informatie

Achternaam kind

Voor uw 1ste kind mag u de achternaam van moeder of vader kiezen. De gekozen achternaam voor uw 1ste  kind geldt daarna voor alle volgende kinderen. Hiermee houdt u eenheid van de familienaam binnen uw gezin. De keuze maakt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. U komt samen met moeder naar de balie van de gemeente om de door u gekozen naam vast te leggen.

Meer informatie over het kiezen van de naam

Kind in het buitenland geboren

Wanneer uw kind in het buitenland geboren is en in Nederland komt wonen, doet u aangifte van eerste inschrijving. Deze inschrijving doet u in de woonplaats van uw kind.

Meer informatie over inschrijven

Registratie levenloos geboren kind

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.Aangifte doen

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Tijdens de aangifte maken wij de akte van een levenloos geborene op. De akte is een officiële erkenning dat uw kind ter wereld is gekomen. Het opmaken van de akte (Burgerlijke Stand) mag alleen in de gemeente waar uw kind is geboren.

Uw kind is lang geleden levenloos geboren

Als u hiervan toen geen aangifte heeft gedaan mag u dit alsnog doen; het hoeft niet. Is uw kind geboren in Hardinxveld-Giessendam? Dan belt u 14 0184. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat. Of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.

Is er wel een akte van uw kind maar staat daar geen voornaam in? U mag dit nog laten aanpassen. U belt dan 14 0184. We kijken wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.

Uw kind opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Uw kind is levenloos geboren in Nederland en u wilt uw kind laten opnemen in de BRP. Dit vraagt u voor uzelf aan (niet namens een partner) en in de gemeente waar u woont. U neemt hiervoor een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand mee. Het opnemen in de BRP is niet verplicht.

Na de opname in de BRP ziet u via MijnOverheid.nl de naam van uw kind. En op een uittreksel van de BRP.