Erkenning kind

Met de erkenning neemt u wettelijk het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet per se de biologische ouder te zijn. Door erkenning: kan het kind uw achternaam krijgen ontstaat er een onderhoudsplicht tussen u en het kind kan het kind van u erven en andersom.

De erkenning regelt u vóór of ná de geboorte.

Afspraak

De erkenning maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Ons telefoonnummer is 14 0184. Een e-mail sturen kan ook naar info@hardinxveld-giessendam.nl.

Kosten

De erkenning is gratis.

Afhandeling

Wij maken direct de erkenningsakte op.

 

Keuze achternaam

Bij de erkenning van het 1e kind kiezen beide ouders de achternaam van dit kind. De biologische moeder geeft haar toestemming voor de erkenning en de keuze van de achternaam. Dit doet u samen persoonlijk aan de balie van de gemeente. Al uw volgende (erkende) kinderen uit dezelfde relatie krijgen deze gekozen achternaam.

Erkenning vóór of na geboorte

Erkenning vóór de geboorte

Bij erkenning vóór de geboorte krijgt het kind direct bij aangifte de gekozen achternaam. Ook nemen we in de geboorteakte direct beide ouders op als ouders van het kind.

Erkenning na de geboorte of een later tijdstip

Bij erkenning na geboorte of op een nog later tijdstip krijgt het kind éérst de achternaam van moeder. In de geboorteakte staat ook alleen moeder als ouder van het kind vermeld. Na de erkenning nemen we de andere ouder op. Pas dan krijgt het kind de door u gekozen achternaam. Ook erkenning tijdens de geboorteaangifte is een erkenning na geboorte.

Getrouwd of registratie partnerschap vóór geboorte

Wanneer u en uw partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, is erkenning niet nodig. Beide partners nemen wij als ouders op in de geboorteakte.

Toestemming bij erkenning

Toestemming erkennen kinderen

  • bij erkenning van kinderen ná de geboorteaangifte tot 12 jaar komt de natuurlijke moeder mee naar de balie van de gemeente.
  • bij erkenning van kinderen vanaf 12 tot 16 jaar komen de natuurlijke moeder en het kind mee naar de balie van de gemeente. Zij geven dan allebei persoonlijk toestemming voor de erkenning
  • bij erkenning van kinderen vanaf 16 jaar komt het kind mee naar de balie van de gemeente. Hij/zij geeft dan toestemming voor de erkenning
Meebrengen bij erkenning

Meebrengen bij erkenning

  • een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van beide ouders
  • een bewijs dat u niet getrouwd bent in het buitenland wanneer u ná uw 17e jaar in het buitenland gewoond heeft
Kind in het buitenland geboren

Wilt u een kind erkennen dat in het buitenland geboren is? Kom dan eerst naar de balie voor meer informatie. U hoort dan precies van ons wat u voor de erkenning nodig heeft.

Ouderlijk gezag

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over het erkende kind. Als moeder 18 jaar of ouder is, heeft zij direct het ouderlijk gezag. Via de rechtbank vraagt u schriftelijk via de post of direct online samen met moeder het ouderlijk gezag aan.

Gezag na overlijden

Voor het geval u beiden komt te overlijden, kunt u als ouders gratis het gezag over uw minderjarige kinderen regelen. U doet dit via de link.

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.
Gezag alleen bij moeder?

Dan geven (verklaren) moeder en erkenner dit tijdens de erkenning aan. Op de geboorteakte van het kind is dit te lezen.

Is het kind voor 1 januari 2023 erkend?

Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag  regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Hoe vraag ik gezag aan?

Als ouders kunt u samen online een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank. Dit is eenvoudig, gratis en duurt slechts 10 minuten. In de meeste gevallen geldt dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder over het kind krijgt.

U kunt een Formulier gezamenlijk gezag aanvragen via de website van de Rechtspraak.

Meer informatie over de gewijzigde wet leest u de website van de Rijksoverheid.