Stuurgroep Economische Visie

Deze groep Stuurgroep Economische Visie is samengesteld nadat er groot aantal ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties van gedachten wisselden over de toekomstvisie op de economie in Hardinxveld-Giessendam. Deze aanpak heeft geresulteerd in een Economische Visie.

De samenwerking met ondernemers en andere gemeenten in de regio is een belangrijke voorwaarde voor de succesvolle implementatie van deze visie. Vandaar dat samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven de ambities uit de economische visie vertaald zijn in een concreet uitvoeringsprogramma. Hierin staat niet alleen wat ondernemers van de gemeente mogen verwachten, maar ook welke bijdrage het bedrijfsleven voor zichzelf ziet. Op die manier werken we samen aan het creëren van een duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat in de gemeente én de regio.

Door middel van deze commissie kan het bedrijfsleven haar stem laten horen en een constructieve bijdrage leveren aan het economische beleid van de gemeente. Omgekeerd kunnen vraagstukken die op de gemeente afkomen en het bedrijfsleven raken, via een vast platform op de agenda worden gezet. Daarnaast is er een economische visie opgesteld welke als doel heeft Samenwerking met ondernemers is een randvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering van de economische visie.

De stuurgroep komt in ieder geval 4 keer per jaar bij elkaar. Vanuit een georganiseerd netwerk kan dan tevens inhoud worden gegeven aan de profilering van het bedrijfsleven door middel van vaste communicatiemomenten. Hierbij kan worden gedacht aan de economische nieuwsbrief.

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit Ondernemend Hardinxveld, de Bedrijfskern, de Stichting Bedrijfsbeveiliging Hardinxveld-Giessendam, de Rabobank en het gemeentehuis.

Leden stuurgroep

  • Wethouder Jan Nederveen
  • Roelf Polman (Rabobank)
  • Peter Huizer (Bedrijfskern/ Bouw)
  • Jan van Hunnik (ondernemend HG/ architect )
  • Teus Boerman (SBBHG/ logistiek)
  • Jeroen van Woerkum ( Damen Shipyards / Maritiem)
  • Gerard de Jong (gemeente Hardinxveld-Giessendam)
  • Xanthine Jut (gemeente Hardinxveld- Giessendam)

De Economische visie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.