Hardinxveld-Giessendam wil gezamenlijk AZC met Sliedrecht onderzoeken

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam wil bij de opvang van asielzoekers nauw samenwerken met de gemeente Sliedrecht.

Hardinxveld-Giessendam wil onderzoeken of het Asielzoekerscentrum (AZC) dat Sliedrecht wil laten bouwen, 110 extra plaatsen kan krijgen. De twee gemeenten kunnen daarbij de lasten verdelen.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam hebben hun collega's in Sliedrecht gevraagd om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Hardinxveld-Giessendam is afhankelijk van de medewerking van Sliedrecht. Hardinxveld-Giessendam wil graag in november een uitgewerkt plan hebben.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam neemt hiermee haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het landelijke vraagstuk van asielopvang. De gemeente geeft hiermee gehoor aan de oproep van de gemeenten Westerwolde en Cranendonck, waar de aanmeldcentra  (Ter Apel en Budel) overvol zijn. Ook past het besluit binnen de regionale afspraken. Tenslotte is Hardinxveld-Giessendam volgens de spreidingswet verplicht om asielzoekers op te vangen.

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam heeft vier scenario's voor de opvang van asielzoekers opgesteld. De gemeenteraad heeft unaniem gekozen voor het scenario samenwerking met Sliedrecht. Die gemeente heeft al besloten een AZC te laten bouwen met 250 plaatsen, in de hoek Kweldamweg/Zwijnskade vlakbij de gemeentegrens met Hardinxveld-Giessendam. Dit kan naar verwachting eind 2025 klaar zijn.

Bij een groter AZC kan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers meer voorzieningen bieden. Hardinxveld-Giessendam wil met Sliedrecht afspraken maken over het verdelen van de kosten voor  zorg, onderwijs en veiligheid. Gemeenten krijgen daarvoor een vergoeding van het Rijk.