Nieuws

 • Gemeenteraad geeft opdracht tot vervolgonderzoek Deloitte/de Reeder

  30 mei 2023

  In de tweede helft van 2020 voerden Deloitte/de Reeder een onderzoek uit naar de dienstverlening van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een adviesrapport opgesteld. In de afgelopen twee jaar is de gemeente aan de slag gegaan met de aanbevelingen van Deloitte/de Reeder. De gemeenteraad wil graag weten wat de stand van zaken is en heeft Deloitte/de Reeder de opdracht gegeven om een vervolgonderzoek uit te voeren. "Het onderzoek van 2020 kan gezien worden als een 0-meting. De gemeenteraad wil graag weten waar de gemeentelijke organisatie nu staat", aldus burgemeester Dirk Heijkoop.

 • Baggerwerkzaamheden

  Gemeente Hardinxveld-Giessendam start na de zomer met baggerwerkzaamheden in het peilgebied Giessendam/ Wijk over het spoor.

 • Campagne "Lekker opgeruimd" gaat van start

  Deze campagne wijst inwoners op de noodzaak om restafval te verminderen. En moedigt u aan uw eigen afval en belangrijke grondstoffen thuis nóg beter te scheiden. Want minder restafval is belangrijk voor het milieu en de portemonnee.

 • Ontwerp skatebaan Merwedestraat definitief

  Mede dankzij het meedenken van inwoners, is het ontwerp voor de nieuwe skatebaan aan de Merwedestraat definitief. Op woensdag 1 februari organiseerde de gemeente een bewonersavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Tijdens deze avond konden bezoekers de ontwerpvoorstellen en de resultaten van de enquête bekijken. Ook konden vragen gesteld worden en suggesties gedaan voor de skatebaan.