Noodnummers

Crisis of nood

Bij een crisis- of noodsituatie, spoedeisende hulp: 112 (Alarmnummer).

Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 - 8844.

Gezondheid

Heeft  u een (dringende) vraag heeft op het gebied van (gezondheids-) zorg , bel dan uw huisarts.

Of buiten kantoortijden:

  • huisartsenpost Gorinchem: 0183 - 64 64 10
  • huisartsenpost Dordrecht 078 - 65 42 600

Jeugdhulp

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden belt u met het Crisis Interventie Team Zuid- Holland Zuid: 0251 - 26 34 59.

Psychische nood

Crisislijn met 24 uurs bereikbaarheidsdienst: 0900 - 8440

Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling

Soms vangt u als familielid, ouder, buur of goede vriend signalen op van geweld of mishandeling. Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Bij twijfel of zorgen bel naar 0800 2000 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar). U kunt ook gebruik maken van de chat van Veilig Thuis. Directe hulp nodig? Bel de politie op 112.

Zorgen over iemand

Maakt u zich zorgen om iemand of hebt u overlast van iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg & Overlast via 078-770 8504 of mail naar meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl. Het Meldpunt houdt zich bezig met mensen waarvan u denkt dat zij zorg nodig hebben, maar die daar zelf niet om vragen. U kunt denken aan personen die zichzelf of anderen verwaarlozen of mensen die sociaal geïsoleerd zijn.