Noodnummers

Crisis of nood

Bij een crisis- of noodsituatie of spoedeisende hulp: bel 112 (alarmnummer).

Geen spoed, wel politie? Bel dan t. 0900 - 8844.

Gezondheid

Heeft u een (dringende) vraag op het gebied van (gezondheids-) zorg? Bel dan uw huisarts. Of neem buiten kantoortijden contact op met:

Directe (psychische) hulp

Bel eerst uw huisarts of diens vervanger. De huisarts verwijst u zo nodig naar de crisisdienst.

  • De Luisterlijn t. 088 076 70 00. Dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor.
  • 113 zelfmoordpreventie t. 0800-0113: Eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding.

Huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl  of bel met het advies- en meldpunt ‘Veilig thuis’ via t. 0800 20 00. U wordt doorverbonden met een steunpunt bij u in de buurt en krijgt advies, informatie of directe hulp. De hulp is gratis.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden belt u met het Crisisinterventieteam Zuid-Holland Zuid: t. 0800 - 1471. Dit nummer is 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor iedereen van 0-100 jaar uit de tien gemeenten van de regio.

Meldpunt zorg en overlast

Veroorzaakt iemand ernstige overlast? Denkt u dat er sprake is van zware (psychische) problemen? Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg & Overlast  t. 078 - 770 85 04  of kijk op de website van Meldpunt Zorg & Overlast voor een (anoniem) meldingsformulier.

Opvoed- of opgroeicrisis of crisissituatie verstandelijk beperkte jeugdige

Neem contact op met het jeugdteam Hardinxveld-Giessendam (Onderdeel van Sociaal Team) op t. 14 0184. Buiten kantoortijd: Crisisinterventieteam Jeugdbescherming West t. 0251 - 26 34 59.