Sociaal Team

Het Sociaal team helpt met vragen over opvoeding, zorg, uw gezin of relatie, zelfstandig wonen, sociale contacten, werk en inkomen of ondersteuning voor mantelzorgers.

Het Sociaal Team is er voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam die ondersteuning nodig hebben. Het Sociaal Team bestaat uit hulpverleners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Wij werken samen met Servanda Sociaal Werk, Jeugdgezondheidszorg, Home Start, de GGD, huisarts en ouderenorganisaties. Wij helpen u met oplossingen als u problemen heeft. Wij luisteren, denken met u mee en geven raad.

Contact opnemen met het Sociaal Team

U kunt zelf contact opnemen of naar het Sociaal Team worden doorverwezen, bijvoorbeeld door uw huisarts.

Stap 1: Contact opnemen

U neemt contact met ons op via een aanmeldformulier (pdf, 232 kB), e-mail  sociaalteam@hardinxveld-giessendam.nl of telefonisch tijdens de openingstijden van het gemeentehuis t. 14 0184.

Stap 2: Eerste gesprek

Een medewerker van het Sociaal Team neemt contact met u op voor een gesprek. Dit gesprek is bij u thuis of bij ons op kantoor. Wat u fijn vindt. Het gesprek is bedoeld om een goed beeld van uw vraag of probleem te krijgen. De medewerker luistert en stelt vragen. De gesprekken met de medewerkers van het Sociaal Team zijn vertrouwelijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en gebruiken een door u ondertekend toestemmingsformulier.

Stap 3: Meedenken

De medewerker van Het Sociaal Team denkt met u mee over een oplossing voor uw vraag of probleem. De medewerker kijkt met u wat u zelf kunt doen of wat lukt met behulp van uw familie, vrienden, kennissen of buren. Of zijn er vrijwilligers of organisaties die u kunnen helpen? Lukt dat niet? Dan zoekt het Sociaal Team de juiste hulp voor u.

Stap 4: Gezamenlijk plan

Mocht er meer hulp nodig zijn of zijn we langdurig betrokken als Sociaal Team? Dan maken we met u een gezamenlijk plan.

Uw gegevens

Als u ondersteuning krijgt van het Sociaal Team, dan maken we een dossier aan met uw persoonsgegevens. Maar dit mag alleen met uw toestemming. Ook als het Sociaal Team bij een andere instantie gegevens opvraagt om u beter te kunnen ondersteunen, moet u hier toestemming voor geven. In het privacyreglement staat hoe dit allemaal geregeld is en welke afspraken er zijn gemaakt om uw privacy te beschermen. Heeft u hier vragen over, stel ze aan de medewerker van het Sociaal Team waar u contact mee heeft.

Overige hulp

Bevindt u zich in een noodsituatie?
Bel de hulpdiensten via t. 112

Psychiatrische hulp

Bevindt u of uw naaste zich in een crisis waarbij snel psychiatrische hulp nodig is? Bel uw huisarts of buiten kantooruren met de Huisartsenpost t. 0183 64 64 10.

Zorgen over een naaste

Maakt u zich zorgen over een familielid, een buurman- of vrouw of iemand anders uit uw omgeving? U kunt uw zorgen bespreken met het Meldpunt zorg- en Overlast van de GGD t. 078 770 85 04.

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Zit u in een situatie of kent u iemand die in een situatie zit waarin er (mogelijk) sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, bel Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis 24/7). Meer informatie vindt u op de website van Veilig Thuis.  

Crisisinterventieteam Zuid-Holland Zuid

Het crisisinterventieteam is 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor iedereen van 0 - 100 jaar via t.  0800-1471 en mailadres cit@veiligthuiszhz.nl