Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u van Hardinxveld-Giessendam naar het buitenland? Schrijf u dan uit bij de gemeente. Doe dit vanaf 5 dagen voor uw vertrek (niet eerder). Op de dag dat u uw vertrek doorgeeft, schrijft de gemeente u uit. Zie ook 'datum vertrek buitenland' op deze pagina.

Online regelen

Als er niemand achterblijft op uw oude adres, dan kunt u de wijzigingen online doorgeven.

Verhuizen naar het buitenland doorgeven

U kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij de Registratie Niet-Ingezetene.

Blijft er wel iemand achter? Maak dan een afspraak met de gemeente. Alle personen die vertrekken naar het buitenland komen tegelijk naar de balie om aangifte te doen. Ook de minderjarige kinderen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Maak een afspraak

Datum vertrek buitenland

Als datum van vertrek nemen wij geen datum in het verleden op. U mag uw vertrek wel maximaal 5 werkdagen voor uw vertrek aan ons doorgeven. Als u gelijk het bewijs van uitschrijving nodig heeft, verwerken wij uw vertrek direct. De datum van uitschrijven is dan de dag waarop u aan de balie staat.

Let erop dat u uw vertrek op tijd doorgeeft. Daarmee voorkomt u dat u problemen krijgt als u huurtoeslag, zorgtoeslag en bijvoorbeeld een uitkering hebt.

Wie geeft het vertrek door
  • iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wie krijgt bericht van uw vertrek

Wij geven uw vertrek door aan andere overheidsinstanties of organisaties zoals:

  • pensioenfondsen
  • zorgverzekeraars
  • belastingdienst