Verhuizen in of naar Hardinxveld-Giessendam

Verhuist u naar of binnen deze gemeente? Dan moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Dit kan door het verhuisformulier uit te printen en in te leveren óf met DigiD.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizing naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Verhuizen naar het buitenland vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

Aanvragen

Verhuizing digitaal doorgeven (inloggen met DigiD)

Let op:

Als u bij een persoon gaat inwonen, dient deze persoon toestemming te geven. Daarvoor vult u het toestemmingsformulier in en deze dient u te uploaden.

Bij schriftelijke verhuizing stuurt u dan de volgende gegevens mee:

Wilt u persoonlijk een verhuizing doorgeven, neemt u dan uw legitimatiebewijs mee . Let daarbij wel op de openingstijden van het gemeentehuis. Ook dient u hiervoor een afspraak te maken, dit kan zowel telefonisch als online.

 

 

Datum verhuizing

Gaat u verhuizen?

Geeft u een verhuizing door met een datum in de toekomst? Dan verwerken wij uw verhuizing vanaf die datum. Dat is dan de inschrijfdatum op uw nieuwe adres.

Bent u verhuisd?

Ontvangen wij uw verhuisbericht binnen 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijven wij u in op uw nieuwe adres met de datum van verhuizing.

Ontvangen wij uw verhuisbericht later dan 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijven wij u in op uw nieuwe adres met de datum waarop wij uw verhuisbericht hebben ontvangen.

Voorkom problemen

Geef uw verhuizing op tijd door! Daarmee voorkomt u problemen met bijvoorbeeld uw huurtoeslag en/of andere toeslagen.

Verhuizen naar andere gemeente

U geeft uw verhuizing door in de gemeente waar u gaat wonen. Zij regelt uw uitschrijving uit Hardinxveld-Giessendam.

Wie geeft de verhuizing door

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
Wie krijgt bericht van uw verhuizing?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

Aan andere instanties doorgeven

De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere overheidsinstanties en -organisaties.

U moet zelf uw verhuizing doorgeven aan bijvoorbeeld:

 • Evides waterbedrijf
 • uw elektriciteitsbedrijf
 • uw verzekeringen
 • telefoon-, tv- en internetleverancier
 • uw bank

Op de website van PostNL vindt u informatie over de gratis verhuisservice. Ook stuurt PostNL tegen betaling uw post voor een bepaalde periode door.