Nederlander worden door naturalisatie

Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander.

Afspraak

Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Ons telefoonnummer is 14 0184. Een e-mail sturen kan ook naar info@hardinxveld-giessendam.nl.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

Denkt u dat u Nederlander kunt worden?

Ga dan naar de gemeente om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen.

Hoe Nederlander worden

Gang van zaken

 • U gaat naar de gemeente en dient een aanvraag voor naturalisatie in of
 • Bij de gemeente kunt u een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden door optie.
 • U betaalt de kosten meteen nadat u de verklaring hebt afgelegd.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Wordt u Nederlander door optie?

Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u de bevestiging dat u Nederlander bent geworden.

Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander?

Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Verschillen naturalisatieverzoek en optieverklaring
 • bij een naturalisatieverzoek heeft u het diploma inburgering of een vergelijkbaar diploma nodig;
  bij een optieverklaring heeft u geen diploma nodig
 • een naturalisatieverzoek is duurder dan een optieverklaring
 • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt een naturalisatieverzoek;
  de afdeling Burgerzaken behandelt een optieverklaring
 • de Koning beslist op een naturalisatieverzoek;
  de burgemeester beslist op een optieverklaring
 • de afhandeling van een naturalisatieverzoek duurt ongeveer 1 jaar;
  de afhandeling van een optieverklaring duurt ongeveer 3 maanden
 • bij naturalisatie doet u afstand van uw originele nationaliteit (voor sommige nationaliteiten of situaties gelden andere regels);
  bij een optieverklaring is dat niet altijd nodig
Aanvragen Nederlandse nationaliteit

U kunt op afspraak de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Hiervoor belt u ons via telefoonnummer 14 0184.

Wij zoeken dan voor u uit of u een aanvraag naturalisatieverzoek kunt doen of een optieverklaring kan afleggen. Daarna nemen wij contact met u op. U krijgt dan informatie over:

 • de voorwaarden
 • de documenten die u nodig heeft
 • de kosten
 • de gevolgen van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit; bijvoorbeeld verlies van of afstand doen van uw eigen nationaliteit.
Meenemen bij de afspraak

Bij aanvraag optie:

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort of een ander reisdocument
 • uw geboorteakte
 • andere documenten over uw persoonlijke situatie, zoals huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Bij aanvraag naturalisatie:

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner? Dan moet u dit, als u nog niet geregistreerd staat bij de gemeente, bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.
Kosten Nederlandse nationaliteit

Uw naturalisatieverzoek of optieverklaring kost:

Naturalisatie

 • standaard tarief € 1023,00  per persoon
 • gemeenschappelijk verzoek standaard tarief € 1.305,00
 • laag tarief € 760,00 per persoon 
 • gemeenschappelijk verzoek laag tarief € 1.044,00
 • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder naturaliseert € 151,00

Optieverklaring

 • € 217,00 per persoon
 • gemeenschappelijk verzoek € 370,00
 • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder opteert € 24,00

Met gemeenschappelijk verzoek bedoelen wij:

 • 2 partners die met elkaar getrouwd of geregistreerd zijn of
 • 2 ongetrouwde personen met een relatie die meer dan 3 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven
 • 2 of meer minderjarige kinderen uit één gezin die tegelijk een verzoek doen voor naturalisatie of optie

U komt in aanmerking voor een verlaagd tarief als u:

 • staatloos bent of
 • een verblijfsvergunning heeft met een asielstatus
Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen kunnen niet zelf(standig) de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij gaan mee met de naturalisatieaanvraag van hun ouders. Of ouders kunnen een na-naturalisatieverzoek doen. Bij mede- of na-naturalisatie is het belangrijk dat:

 • uw kind op het moment van de aanvraag een verblijfsvergunning heeft
 • een geldig paspoort of identiteitskaart heeft
 • bij na-naturalisatie: ten minste 1 van de ouders al de Nederlandse nationaliteit bezit

Is uw kind 16 jaar of 17 jaar? Dan moet uw kind ook:

 • minstens 3 jaar in Nederland ingeschreven zijn
 • 3 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben

Kinderen die tijdens de aanvraag van een naturalisatieverzoek van de ouder geboren worden, krijgen niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Voor deze kinderen is het belangrijk dat:

 • u zo snel mogelijk een verblijfsvergunning aanvraagt en
 • u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt
 • u een aanvraag voor uw kind doet, zodra u zelf Nederlander bent

Doet u de aanvraag voor uw kind binnen 1 jaar nadat u zelf Nederlander bent geworden? Dan is na-naturalisatie gratis.

Naam na naturalisatie

Uw naam moet of kan veranderen bij naturalisatie als:

 • u géén achternaam of voornaam heeft
 • uw naam moeilijk uit te spreken is in het Nederlands
 • uw naam wilt veranderen in uw meisjesnaam
Ceremonie Nederlanderschap

U bent verplicht om naar de ceremonie te komen. Bij deze ceremonie verwelkomt de gemeente de nieuwe Nederlanders. De burgemeester legt dan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit uit. Ook legt u de verklaring van verbondenheid af. Met deze verklaring verklaart u dat de Nederlandse wetten ook voor u gelden.

De verklaring legt u mondeling en in het Nederlands af. Ook kinderen van 16 en 17 jaar leggen deze verklaring af. Daarna krijgt u het bewijs mee dat u Nederlander bent geworden.

Voor de ceremonie Nederlanderschap krijgt u van ons een uitnodiging. Ook kinderen die bij het naturalisatieverzoek of de optieverklaring 16 jaar of ouder zijn, komen mee. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven niet per se te komen, daarvoor komen de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.