Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Bij een nieuwe baan kan de werkgever een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan of functie. Uw werkgever kan de aanvraag van de verklaring zelf online starten. Of u vraagt de VOG persoonlijk aan bij de gemeente

Voor een aanvraag heeft u de volgende bijlage(n) nodig:

 • Het ingevulde en ondertekende VOG aanvraagformulier van Justis dat u van de werkgever heeft gekregen.
 • Eventueel alle gevraagde en ingescande bijlagen

Let op: zorg ervoor dat de ingescande documenten duidelijk leesbaar zijn.

Online regelen

Aanvragen VOG door werkgever

Aanvragen VOG persoonlijk bij gemeente

U logt in met DigiD

Lukt het online aanvragen via de gemeente niet, maak dan een afspraak

Kosten

De kosten bedragen € 41,35.

Afhandeling

Binnen 4 weken krijgt u de verklaring thuisgestuurd.

 

Manieren van aanvragen en de aanvraagformulieren

Via internet bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • de (nieuwe) werkgever of organisatie start de digitale aanvraag via internet          
 • u (de werknemer) krijgt daarna een mailtje met een link          
 • u logt in met uw DigiD en controleert de aanvraag          
 • u betaalt de aanvraag via iDEAL

De digitale aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie leest u meer informatie.

Via de gemeente

Voor de meeste aanvragen heeft u 'de Verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen' nodig.

 • u vult het formulier volledig in en ondertekent dit          
 • uw werkgever vult haar gedeelte volledig in en plaatst op elke pagina een paraaf en een bedrijfsstempel        
 • u levert het volledige originele formulier zelf in bij de gemeente          
 • u neemt een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Andere redenen waarvoor u een VOG nodig heeft:

 • emigratie          
 • beëdiging als advocaat          
 • een visum of werkvergunning

Alleen bij deze 3 redenen:

Het is niet altijd mogelijk om een volledig door een vertegenwoordiger ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. U kunt het aanvraagformulier dan zelf invullen en meenemen naar de gemeente zonder de handtekening van een vertegenwoordiger. Bij de aanvraag neemt u ook  de informatie mee waaruit blijkt dat u de verklaring nodig heeft.

Aanvragen bij Ministerie van Justitie en Veiligheid

ZZP'er (zelfstandige zonder personeel)

U heeft het formulier VOG voor een natuurlijk persoon nodig. De gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende mogen niet gelijk zijn. Dat is vaak wel zo bij zzp'ers. U lost dit op door bijvoorbeeld de (eerste) opdrachtgever als belanghebbende in te vullen. Wanneer u in een maatschap zit, kunt u de maatschap als belanghebbende invullen.

Vrijwilligers

Bepaalde vrijwilligers komen in aanmerking voor een gratis VOG. U leest hierover meer op de websites. Sinds 1 januari vergoeden koepelorganisaties en bonden geen aanvragen via de gemeente meer.

U staat niet ingeschreven in Nederland

U vraagt de VOG aan bij dienst Justis (via e-mail, post of internet).

Het juiste formulier vindt u op de website van Justis.

Justis neemt uw aanvraag in behandeling als:

 • Het aanvraagformulier volledig is ingevuld
 • Schrijven/document van de organisatie/instelling die de VOG verlangt
 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart
 • Datum uitschrijving Nederlandse gemeente (indien van toepassing)
 • Kopie van het betalingsbewijs van €41,35 (bankafschrift of print screen)

Betalen:

De kosten voor de VOG dient u over te maken op:

Rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager.

Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: BIC-code INGBNL2A, ING Groep.

Let op! Bij een betaling vanuit het buitenland dient u er rekening mee te houden dat uw bank transferkosten in rekening kan brengen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de VOG.

Opsturen via:

Stuur uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen (word- of pdf-documenten) per e-mail naar: vog.np.rni@minvenj.nl

Of per post naar postbus: Justis T.a.v. Afdeling COVOG Postbus 16115 2500 BC Den Haag

Justis neemt alleen volledige aanvragen in behandeling.

Aanvragen bij Dienst Justis

VOG aanvragen voor iemand anders

U mag iemand machtigen om de aanvraag voor u in te leveren.

Hij/zij neemt voor uw aanvraag mee:

 • een schriftelijke machtiging met uw handtekening          
 • een kopie van uw identiteitsbewijs          
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene die u machtigt
Strafgegevens

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Het COVOG onderzoekt of u een strafverleden heeft en of er nog een politieonderzoek naar u loopt. Dit doen zij tot 4 jaar terug. Bij aanvragen voor taxichauffeur gaat zij tot 8 jaar terug. De aanvraag voor leraar zelfs tot 30 jaar.

Uw eigen strafgegevens mag u inzien, u moet daar wel voor betalen. U stuurt een brief naar met uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie identiteitsbewijs op naar:

Justitiële Informatiedienst (JustID)
Frontoffice
Postbus 337
7600 AH Almelo

U krijgt daarna bericht wanneer en waar u de gegevens mag inzien. Vaak is dat bij de dichtstbijzijnde rechtbank.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Servicedesk van JustID via e-mail: info@justid.nl of telefoonnummer 088 998 90 00.

Op de website van Dienst Justid leest u meer informatie.

Hoe vraag ik een VOG aan als ik in het buitenland woon en niet (meer) bij een Nederlandse gemeente sta ingeschreven?

Woont u in het buitenland en staat u niet (meer) ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan komt u niet voor in de Basisregistratie Personen (BRP). U dient uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis in. Justis neemt uw aanvraag binnen vier tot acht weken in behandeling.

Stuur uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen (pdf-documenten) per e-mail naar: vog.np.rni@minvenj.nl (maximaal 10MB). De e-mail mag niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bevatten.

U dient de volgende stukken (in pdf-formaat) toe te sturen:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (alle 6 pagina’s in PDF);
 • Is het niet mogelijk om paragraaf 2 in te laten vullen én te ondertekenen (bijvoorbeeld bij een visumaanvraag)?
  Dan vult u zelf de gegevens van paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 of 2.4 in.
  Naast het aanvraagformulier moet dan ook een document worden bijgevoegd waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig heeft.
  Dit document vervangt de handtekening bij paragraaf 2.6. Dat kan bijvoorbeeld een brief, e-mail of een uitdraai van een webpagina zijn;
 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (u kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen);
 • Kopie betalingsbewijs van de kosten ad €41,35 (bankafschrift of print screen, hoeft niet in pdf-formaat aangeleverd te worden);
 • Machtigingsbrief met kopie paspoort van gemachtigde (alleen indien nodig).

Onze betaalgegevens:

Rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager.

Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig:

BIC-code INGBNL2A, ING Bank

Adres:

ING Bank N.V., Foreign Operations,
postbus 1800,
1000 BV Amsterdam

Let op!

Bij een betaling vanuit het buitenland dient u er rekening mee te houden dat uw bank transferkosten in rekening kan brengen.
Deze kosten komen bovenop de kosten van de VOG. Uw VOG-aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledige tarief (€41,35) door Justis is ontvangen.