Grafsteen of gedenkteken plaatsen

U mag bij een graf een aandenken plaatsen. Bijvoorbeeld een gedenkteken of een gedenkplaat. U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan. U mag de vergunning ook zelf aanvragen.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de maten
  • het soort materiaal
  • de tekst
  • bij welk graf u de steen of plaat wilt plaatsen
  • uw gegevens (o.a. naam, adres, woonplaats)

Wilt u een gedenkteken op een openbare plek plaatsen? Bijvoorbeeld voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld? Dan hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn.

Direct regelen

Voor het plaatsen van gedenkteken vult u onderstaand formulier in en stuurt u dit op naar het gemeentehuis.

Aanvraag vergunning gedenkteken (pdf, 29 kB)

Gang van zaken

Gedenkteken of gedenkplaat bij een graf

Aan het plaatsen van een gedenkteken of een gedenkplaat zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden voor het plaatsen van een gedenkteken of een gedenkplaat kunt u terugvinden in de ‘Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen’. Zie hiervoor de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Gedenkteken in het openbaar

Uw gedenkteken mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. U vraagt toestemming aan de wegbeheerder. De gemeente kan u vertellen wie de wegbeheerder is.

Grafonderhoud

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaats. De ruimte rond het graf wordt ook door de gemeente bijgehouden.
Indien een gedenkteken of gedenkplaat op het graf is geplaatst, is de rechthebbende of belanghebbende van een graf verplicht om onderhoudsrechten voor het monument te betalen.

Het klein onderhoud aan het monument (bijv. bijhouden van beplanting of tekst monument) en eventuele schades aan het monument blijven de verantwoordelijkheid van de rechthebbende of belanghebbende van het graf. Wij verwijzen u naar de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Kosten

De kosten met betrekking tot het aanvragen van het aanbrengen van een gedenkteken alsmede voor de onderhoudsrechten kunt u terugvinden in de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten.