Trouwen en registratie partnerschap

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? 

Dan vragen we u om een afspraak te maken bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Afspraak

Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.

Voorwaarden om te kunnen trouwen
 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen. Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Gang van zaken

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
Meenemen

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • Bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen huwelijk aangeeft.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Locaties

U kunt kiezen voor een van de vaste locaties om te trouwen, of zelf een verzoek indienen om op een zelf gekozen adres te trouwen.

De vaste locaties zijn:

 • Het gemeentehuis
 • Museum ‘’De Koperen Knop’’
 • Partycentrum ‘t Hart

Wilt u een eigen locatie voorstellen? Neem dan contact op met het gemeentehuis, zodat we uw verzoek kunnen bespreken.

Kosten

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk bedraagt:

 • op maandag tot 10.00 uur € 0,00;  (Maximaal aantal aanwezigen is zes, het bruidspaar en maximaal vier getuigen)
 • op maandag van 10.00 uur - 16.00 uur  € 211,00
 • op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag € 416,00
 • op zaterdag € 794,00

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk buiten het gemeentehuis bedraagt:

 • op maandag na 10.00 uur € 416,00
 • op dinsdag,  woensdag, donderdag en vrijdag € 497,00
 • op zaterdag € 794,00

De extra kosten voor de voltrekking van het huwelijk in het museum de Koperen Knop bedragen € 200,00.

De extra kosten voor de voltrekking van het huwelijk in 't Hart bedragen € 100,00.

De legeskosten voor een trouwboekje bedragen € 56,00

Het tarief voor het benoemen tot éénmalig buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een bepaald huwelijk is € 258,00

Een medewerker van de gemeente als getuige € 23,00

Naast bovengenoemde kosten zijn er ook kosten verbonden aan de akten en eventuele uittreksels.

Getuigen

Bij uw huwelijk of registratie partnerschap moeten minimaal 2 en mogen maximaal 4 getuigen aanwezig. De getuigen zijn minstens 18 jaar en geestelijk bekwaam.

Wanneer u geen getuigen heeft, kan de gemeente voor getuigen zorgen. U betaalt daarvoor per ambtenaar € 23,00

Trouwambtenaar

In Hardinxveld-Giessendam sluiten buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand de huwelijken. Deze ambtenaren zijn hiervoor speciaal benoemd en beëdigd. Bij de ondertrouw kunt u een voorkeur voor een ambtenaar opgeven. Via de link stellen zij zich aan u voor. Als deze beschikbaar is, zal hij/zij graag aan uw verzoek voldoen.

Muziek en rijst

Het is mogelijk om muziek te horen bij het binnenkomen in de trouwzaal of bij het feliciteren. Wanneer u dit wilt, geeft u vóór de huwelijksvoltrekking een usb-stick aan de bode. Wanneer u live muziek wilt, bespreekt u dit tijdens het kennismakingsgesprek met de trouwambtenaar. Rijst en confetti strooien is niet toegestaan.

Van geregistreerd partnerschap naar huwelijk

U mag uw geregistreerd partnerschap in elke gemeente in Nederland laten omzetten naar een huwelijk.

Neem hiervoor contact op met de gemeente op telefoonnummer 14 0184 of stuur een email naar info@hardinxveld-giessendam.nl.