Parkeren vrachtauto's en autobussen

In Hardinxveld-Giessendam mogen grote voertuigen  niet meer geparkeerd worden in de bebouwde kom. Daar zijn aangewezen  parkeerplaatsen voor gekomen.  Daarnaast is het in sommige situaties mogelijk ontheffing te krijgen van het parkeerverbod.

Dit betekent dat vrachtauto's en autobussen geparkeerd moeten worden op betaalde vrachtautoparkeerplaatsen. Voor andere grote voertuigen (hoger dan 2.40 m. en/of langer dan 6.0 m.) is een aantal straten op de bedrijventerreinen Nieuweweg, Langeveer en Boven-Hardinxveld aangewezen waar deze wel mogen parkeren.

Zie hiervoor de Beleidsregel ontheffing van het verbod op het parkeren van grote voertuigen gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019 en Hardinxveld-Giessendam: Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2023.

 

Huur vrachtautoparkeerplaats

Om lokale chauffeurs tegemoet te komen exploiteert de gemeente betaalde parkeerplaatsen op de Hakgriend (10) en aan de Buitenweistraat (20). Het kan zijn dat één of beide parkeerplaatsen vol is. Chauffeurs kunnen zich dan inschrijven voor de wachtlijst voor de parkeerplaatsen aan de Hakgriend de Buitenweistraat via het inschrijfformulier. Kijk voor meer informatie onder het kopje Regels en Voorwaarden.

Op de parkeerplaatsen staan fietsenstallingen. Personenauto’s kunnen op de eigen parkeerplek geparkeerd worden.

De huurprijs voor een vrachtwagenparkeerplaats aan de Buitenwei is € 865,00 ex BTW per jaar en wordt jaarlijks per 1 april geïndexeerd. De huurprijs voor de Hakgriend bedraagt € 1121,- excl BTW en wordt per 1 januari  geïndexeerd.

De huur wordt automatisch geïncasseerd. U heeft de keuze uit een jaarlijkse of maandelijkse afschrijving. Ter informatie treft u hierbij het machtigingsformulier aan. De gemeente is te allen tijde vrij huurders een andere parkeerplek toe te wijzen.

Regels en voorwaarden

Toegepaste procedure inschrijvingen

Toegepaste procedure inschrijvingen
inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de beleidsregels betaald parkeren vrachtauto's en autobussen gemeente Hardinxveld-Giessendam. U kunt zich inschrijven voor een parkeerplaats als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Vrachtwagenchauffeurs met 1 vrachtwagen in eigendom en die uitsluitend werkzaam zijn als zelfstandig chauffeur en woonachtig zijn in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
  • Vrachtwagenchauffeurs woonachtig in Hardinxveld-Giessendam en werkzaam als chauffeur bij een bedrijf dat gevestigd is buiten de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
  • Eigenaar van of in dienst van een kleine bedrijf, gevestigd in Hardinxveld-Giessendam met maximaal 3 vrachtwagens in eigendom.

Alleen een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier kunnen wij in behandeling nemen. U kunt het formulier sturen naar: vrachtwagenparkeren@hardinxveld-giessendam.nl.

Afhandeling

Afhandeling
U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving. De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de beleidsregels betaald parkeren vrachtauto's en autobussen gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Komt u in aanmerking voor een parkeerplaats? Dan ontvangt u van ons binnen 10 dagen na indiening van uw inschrijfformulier bericht of en zo ja welke plaats wordt toegewezen tezamen met het concept huurovereenkomst en machtigingsformulier. Bij de te maken afspraak voor sleuteloverdracht wordt het huurcontract ondertekend, hierbij dient u uw legitimatiebewijs te tonen.

Ter informatie treft u hierbij de huurovereenkomst Buitenweistraat (pdf, 90 kB), huurovereenkomst Hakgriend (pdf, 90 kB) en het machtigingsformulier (pdf, 82 kB) aan. De gemeente is te allen tijde vrij huurders een andere parkeerplek toe te wijzen.

Bij wijzigingen van de huurovereenkomst kunt u het wijzigingsformulier (pdf, 263 kB) gebruiken.

Contact

Voor meer informatie over het huren van een vrachtautoparkeerplaats kunt u contact opnemen met de gemeente Hardinxveld-Giessendam via vrachtwagenparkeren@hardinxveld-giessendam.nl of telefonisch via 14 0184.