Omgevingswet

 • Omgevingswet verandereningen

  Sinds 1 januari 2024 is er een nieuwe wet voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen.

 • In gesprek met buren en omgeving

  Bent u bezig met een bouwplan? Bespreek dit dan op tijd met uw buren en met andere mensen in de buurt. Zeker als het een plan is met veel invloed op de omgeving.

 • Begrippen Omgevingswet

  Op deze pagina leggen we uit wat de verschillende begrippen van de Omgevingswet betekenen. Bijvoorbeeld wat is een omgevingsplan of omgevingsvisiel?

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het doel van de Wkb is het verhogen van de kwaliteit van bouwwerken.