Bedrijfsactiviteiten wijzigen

Geef het altijd aan de gemeente door als uw bedrijf de (werking van de) inrichting verandert. Bijvoorbeeld omdat u processen of activiteiten aanpast of uitbreidt. U moet dit vooraf melden bij de gemeente. Soms moet u zelfs een omgevingsvergunning hiervoor aanvragen.

Gang van zaken

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt af van de soort verandering en hoeveel u verandert.

U kunt de aanvraag of melding meteen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning. Geef bij uw aanvraag of melding het volgende aan:

  • of u eerder een omgevingsvergunning hebt gekregen
  • wat u wilt veranderen in uw bedrijf