Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd en op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeente. In een bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, (web)winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden enzovoort zijn toegestaan. In het bestemmingsplan staat ook of uw woning mag uitbreiden of dat er op uw erf bijvoorbeeld een berging mag worden gebouwd.

In een aantal situaties kan het verstandig zijn om te informeren naar een bepaald bestemmingsplan. Bijvoorbeeld wanneer u het plan heeft om grond of een bouwwerk te (ver)kopen, om te gaan (ver)bouwen of om het bestaand gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen.

Waar kan ik informatie over bestemmingsplannen vinden?

Alle bestemmingsplannen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn te raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl. Door uw postcode en huisnummer in te voeren kunt snel en eenvoudig de geldende bestemming van de locatie opzoeken op deze website. Voor elke locatie zijn de regels en een toelichting op het plan te raadplegen.

oor zowel principeverzoeken als bestemmingsplanwijzigingen geldt een tijdelijke stop van 1 december 2022 tot 1 juli 2023.