Gemeenteraad kiest drie belangrijke projecten

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 april 2024 heeft de gemeenteraad de prioritering van de grote projecten behandeld. Besloten is met welke grote projecten de gemeente komend jaar aan de slag gaat. Er is gekozen om de voorbereiding van de scholenbouw aan de Pietersweer, de toekomst van het centrum (centrumvisie) en het Huis van de Gemeente op te pakken en deze in de begroting op te nemen. Verder worden een drietal projecten nader onderzocht. Dit zijn het binnenzwembad, het buitenzwembad en sporthal De Wielewaal. Wethouder Arjan Meerkerk: “Ik ben blij met de keuze die de gemeenteraad heeft gemaakt, zodat deze projecten verder voorbereid kunnen worden."

Hoge ambities 

De gemeente heeft hoge ambities. “We willen graag veel doen voor onze inwoners en ondernemers. We willen huizen bouwen en zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en sport. Al deze projecten kosten veel geld en capaciteit. We kunnen dus niet alles tegelijk doen. De gemeenteraad heeft de keuze gemaakt wat volgens hen de belangrijkste projecten zijn om eerst uit te voeren", aldus Arjan Meerkerk.  "Het betekent niet dat andere projecten, zoals sporthal de Wielewaal, niet meer worden uitgevoerd, maar ze worden vooruit geschoven in de tijd.” 
 
Ieder jaar bespreekt de gemeenteraad bij de begroting de lijst met projecten. Daarop staan bijvoorbeeld ook het (buiten)zwembad en de brug Marsstraat. De gemeenteraad bepaalt aan de hand van meerdere criteria, waaronder maatschappelijke noodzaak, geld en risico's of er dat jaar ruimte is om nieuwe projecten uit te voeren. 

Scholenbouw Pietersweer 

De gemeente werkt met de beide schoolbesturen en andere betrokken partijen aan een toekomstbestendig educatief onderkomen voor de kinderen. Dit is nodig omdat de huidige gebouwen aan vervanging toe zijn. De locatie aan de Pietersweer is hier het meest geschikt voor omdat hierdoor geen tijdelijke onderwijshuisvesting hoeft plaats te vinden. Het pand van Rivas heeft de gemeente inmiddels verworven en de bibliotheek wordt in de toekomst verplaatst naar het gemeentehuis. Het project is inmiddels al gestart en een eerste bewonersavond heeft in februari plaatsgevonden.  

Huis van de Gemeente 

Het Huis van de Gemeente is een plek waar inwoners en gemeente samenkomen en elkaar ontmoeten. De wens is om de bibliotheek, Servanda en de gemeente onder één dak samen te voegen in het gemeentehuis. Tegelijkertijd is dit een natuurlijk moment voor levensduur verlengend onderhoud en verduurzaming van het gemeentehuis. 

Toekomst centrum 

Het centrum is voor de inwoners een belangrijke plek in het dorp. Op veel plekken in het land, en dus ook in Hardinxveld-Giessendam, staan centrumgebieden onder druk. Tegelijkertijd zijn er kansen. Naast behoud van het boodschappenaanbod is het belangrijk om andere functies toe te voegen die het gebied aantrekkelijker maken om te ontmoeten en te verblijven. Nu er ook vanuit diverse vastgoedeigenaren plannen en ideeën zijn, is dit een goed moment om een duidelijke, samenhangende visie op een toekomstbestendig centrum te ontwikkelen.

Woningbouw en onderhoud gaat door 

Nu de keuze is gemaakt, betekent dit niet dat al lopende projecten geschrapt worden. Woningbouwprojecten, ook onderhoud aan wegen en groen worden uitgevoerd. De lijst met grote projecten kunt u vinden op de website.

Wat betekent dit voor de plannen met de brug Marsstraat?

De gemeente had al vergevorderde plannen met de aanpassing van de brug Marsstraat. Zo is de omgeving betrokken en heeft de gemeenteraad over het onderwerp gedebatteerd. Ondanks het vergevorderde stadium heeft de gemeenteraad besloten om dit project nu niet te bestempelen als prioriteit. Dit betekent niet dat de brug in de toekomst niet wordt aangepast. De haalbaarheid wordt jaarlijks opnieuw afgewogen in het totaal van de projecten op basis van onder anderen maatschappelijke prioriteit en  nanciële haalbaarheid.

Wat betekent het dat enkele projecten nader worden onderzocht?

De projecten binnenzwembad, buitenzwembad en sporthal De Wielewaal zijn de drie projecten die dit jaar verder onderzocht worden. De  nanciële haalbaarheid en varianten van deze projecten worden in kaart gebracht, zodat in 2025 besloten kan worden of deze projecten alsnog kunnen
worden toegevoegd.

Wat betekent dit voor lopende en aangekondigde projecten?

Eerder aangekondigde woningbouwprojecten, zoals Pieter de Hooghstraat, gaan door. Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor beheerplannen (waaronder wegen en bruggen) vanwege toegenomen kosten voor onderhoud en vernieuwing. De prioritering heeft hier geen invloed op. De prioritering vindt plaats op projecten waar de gemeente veel aanvullend geld en mensen voor vrij moet maken.