Vraag Koninklijke onderscheiding voor Algemene Decoratie Gelegenheid 2025 zo spoedig mogelijk aan

De aanvragen voor de algemene decoratiegelegenheid op 25 april 2025 dienen zo spoedig mogelijk te worden ingediend; de uiterste datum hiervoor is donderdag 6 juni 2024.

Elk jaar worden, ter gelegenheid van Koningsdag, Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Bepalend voor de toekenning van een onderscheiding is of iemand zich gedurende lange tijd op een onderscheidende wijze voor de samenleving heeft ingezet.

Aanvragen uiterlijk 6 juni 2024 indienen

Voor informatie over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke onderscheiding voor te dragen en de wijze waarop dit kan worden gedaan, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, telefonisch 14 0184, of per e-mail secretariaat@hardinxveld-giessendam.nl. De ervaring leert dat het verkrijgen van de benodigde achtergrondinformatie in de vakantieperiode moeilijker is, dus wat dat betreft is het aan te raden zo spoedig mogelijk te starten!