Jaarlijks veel medisch afval?

Dan kunt u in aanmerking komen voor een speciale regeling.

Medisch afval hoort bij het restafval. Heeft u of iemand in uw gezin een medische aandoening waardoor u jaarlijks veel medisch afval, en dus restafval heeft? Dan kunt u vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen.

Kijk op www.svhw.nl/medisch-afval voor meer informatie.