Stichting Urgente Noden

U heeft geen geld voor boodschappen of andere eerste levensbehoeften en er zijn geen voorzieningen waar u recht op heeft. Stichting Urgente Noden Drechtsteden biedt hulp.

Stichting Urgente Noden Drechtsteden (SUN Drechtsteden) biedt 3 vormen van hulp aan: acute noodhulp, leefgeld en leenfonds. Om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt, gaat u in gesprek met het Sociaal Team.

In de gemeente zijn er ook diverse kerkgenootschappen die u mogelijk financieel kunnen ondersteunen.