Stempas kwijt of beschadigd

U ontvangt automatisch een stempas om te stemmen. De stempas ontvangt u uiterlijk op 1 maart 2023.

Stempas kwijt of beschadigd?

Is uw stempas kwijt of beschadigd? Dan kunt u online of aan de balie van de gemeente een nieuwe stempas aanvragen.

Online kon dit tot 10 maart 17.00 uur. Aan de receptie van het gemeentehuis kan dit tot 14 maart 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Na de aanvraag is uw oude stempas automatisch niet meer geldig. Als u uw oude stempas terugvindt, dan mag u daar niet meer mee stemmen.

Stempas mondeling aanvragen

Zo vraagt u een stempas mondeling aan:

  •  Kom naar het gemeentehuis en meld u bij de receptie. Geef aan dat u een nieuwe stempas wilt aanvragen. Wij vragen u vooraf een afspraak te maken voor het aanvragen van de stempas.
  •  Het aanvragen van een nieuwe stempas op het gemeentehuishuis kan tot dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Online stempas aanvragen 

Niet meer mogelijk

Stempas schriftelijk aanvragen

Niet meer mogelijk.

QR-code en letter- & getallenreeks op de stempas

Onder uw adresgegevens op de stempas treft u een QR-code en een letter-getallenreeks aan. Deze zijn gebruikt door post.nl om de stempassen te bezorgen. U kunt zelf niets met deze gegevens.