Wet open overheid

Overheidsinformatie is in principe openbaar. Iedereen kan bij de gemeente een verzoek indienen voor het inzien of toezenden van informatie die niet al op een andere manier openbaar is gemaakt. Als de gewenste informatie bijvoorbeeld al op een website staat, geldt de Wet open overheid niet meer en dan heeft zo'n verzoek geen zin.

Informatie opvragen

U mag informatie opvragen over wat de overheid doet. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). U stuurt een Woo-verzoek naar de organisatie waarvan u informatie wilt ontvangen.

Woo-verzoek indienen

U kunt bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam een verzoek indienen via het Woo-formulier. Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Het kan zijn dat u nog wordt gebeld met extra vragen. Geef daarom uw telefoonnummer door bij uw verzoek.

Wat gebeurt er na mijn Woo-verzoek

De overheid heeft 4 weken de tijd om te reageren. Soms duurt dat langer. Bijvoorbeeld als het om veel informatie gaat.

Sommige informatie mag de overheid niet met u delen. Bijvoorbeeld bij vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Het kan ook zijn dat de gevraagde stukken er niet zijn. In die gevallen staat dat in het antwoord op uw Woo-verzoek.

Kosten Woo-verzoek

Een Woo-verzoek is gratis. Er wordt wel een vergoed gevraagd voor het maken van kopieën.