Wet open overheid (Woo)

  • Wet open overheid

    Overheidsinformatie is in principe openbaar. Iedereen kan bij de gemeente een verzoek indienen voor het inzien of toezenden van informatie die niet al op een andere manier openbaar is gemaakt. Als de gewenste informatie bijvoorbeeld al op een website staat, geldt de Wet open overheid niet meer en dan heeft zo'n verzoek geen zin.

  • Wet open overheid verzoeken