Leerlingenvervoer

Soms kunt u als ouder of verzorger een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer. Neem contact op met de gemeente wanneer u denkt in aanmerking te komen voor deze vergoeding.

Uw kind zit op een school voor speciaal (basis)onderwijs

Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus).

Uw kind zit op een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag

Dan kunt u, onder voorwaarden, vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer krijgen.

Voorwaarden

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

  • de dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis vandaan is
  • de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis vandaan is
Aanvragen

Als u al eerder een vergoeding heeft ontvangen, zal de gemeente u een aantal maanden voor de zomervakantie een formulier toesturen om een aanvraag te doen voor het volgende schooljaar.

Heeft u geen formulier ontvangen of wilt u voor het eerst een aanvraag indienen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Ons telefoonnummer is 14 0184.

Afhandeling

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden. Of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hier dan een brief over. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen.