Rioolheffing eigenaren en gebruikers

U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering . U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen.

 

 

Gebruikersgedeelte

U betaalt het gebruikersgedeelte als u een woning of pand gebruikt dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering. U betaalt ook als uw pand geen aansluiting heeft maar wel direct of indirect op gemeentewater loost. Van lozing is ook sprake als uw septictank een overstort heeft op gemeentewater.

Betalen

De heffing en inning van de gemeentelijke belastingen wordt verzorgd door SVHW. U kunt de aanslag op 2 manieren betalen:

  • via automatische incasso: u machtigt SVHW voor de vervaldatum om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven;
  • via internetbankieren: in één keer voor de vervaldatum;

Gespreid betalen voor de vervaldatum

Als u hiervoor kiest, vermeldt dan in uw overschrijving wel telkens het aanslagnummer dat op het aanslagbiljet vermeld staat. Het IBAN-nummer van SVHW is NL81 BNGH 0285 0843 21.

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doet SVHW dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen.

Digitaal bezwaar maken

Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier 'Bezwaar heffingen' op de webiste van SVHW in als u bezwaar heeft tegen één van de gemeentelijke belastingen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Schriftelijk bezwaar maken

Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, kunt u het formulier 'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen' printen, invullen en volledig ingevuld opsturen of u schrijft zelf een brief.

Kwijtschelding Rioolheffing

Als u door uw te lage inkomen de rioolheffing niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Hiervoor print u het formulier 'Aanvraag kwijtschelding' en vult dit in. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. U kunt ook een afspraak maken met SVHW voor het aanvragen van kwijtschelding. Voor bedrijven geldt geen kwijtschelding.

Afspraak maken bij SVHW

Behandeling kwijtschelding

SVHW probeert om uw aanvraag om kwijtschelding van rioolheffing binnen 6 weken te beantwoorden.

Heeft u vragen?

Op de webiste van SVHW staan veel gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij dan kunt u het webformulier op de website van SVHW invullen. SVHW probeert uw vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.