Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dit moment zijn alle vastgestelde bestemmingsplannen opgegaan in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is één plan voor de hele gemeente. Als je (ver)bouwplannen of andere plannen die de fysieke leefomgeving raken hebt, kun je hiermee te maken krijgen.

Eén plan voor de gemeente

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te stellen. In de Omgevingsvisie staat hoe de gemeente het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Deze keuzes worden verder uitgewerkt in het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft elke gemeente een tijdelijk omgevingsplan, wat bestaat uit de bestemmingsplannen en rijksregels. Tot 2032 heeft de gemeente de tijd om dit tijdelijk omgevingsplan om te zetten naar een permanent omgevingsplan. Huidige regels worden dan overgezet naar volgens de eisen van de Omgevingswet naar één omgevingsplan voor de gehele gemeente. 
 

Wat staat in het Omgevingsplan?

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Een voorbeeld is het bouwen van een woonwijk, waardoor de ruimtelijke inrichting van een gebied verandert. Of het kappen van bomen, waardoor de omgeving minder groen wordt. Daarnaast kan het omgevingsplan bijzondere regels bevatten.

In een aantal situaties kan het verstandig zijn om het omgevingsplan te bekijken. Bijvoorbeeld wanneer u het plan heeft om grond of een bouwwerk te (ver)kopen, om te gaan (ver)bouwen of om de bestaande functie van gronden of bouwwerken te wijzigen.

De geldende regels van het omgevingsplan zijn zichtbaar onder de functionaliteit ‘Regels op de kaart’ in het Omgevingsloket www.omgevingswet.overheid.nl