Algemene graven herbegraven op begraafplaats Spindermolen

Gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat eind 2024 op begraafplaats Spindermolen algemene graven herbegraven waarvan de graftermijn verstreken is.

Wanneer u op de begraafplaats bent, is het mogelijk dat u hier iets van meekrijgt. De gemeente ziet erop toe dat het herbegraven van de algemene graven met respect en zorgvuldigheid gebeurt. Nabestaanden zijn inmiddels geïnformeerd over de herbegraving door onze externe partner, KYBYS ingenieurs en adviseurs.

Herdenkingsmonument

Op het verzamelgraf wordt een herdenkingsmonument geplaatst. Op dit monument kunnen herdenkingsplaatjes worden opgehangen. U heeft de mogelijkheid om een herdenkingsplaatje op te hangen. Vanaf [datum] kunt u een herdenkingsplaatje afhalen bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Vervolgens kunt u het plaatje laten graveren en weer inleveren bij de receptie. Het plaatje is gratis, maar het graveren is voor eigen kosten. De beheerders van de begraafplaats zorgen dat het plaatje bevestigd wordt aan het monument.

Graf behouden

Indien u het graf wilt behouden, bieden wij u de mogelijkheid om de stoffelijke resten van de overledene te herbegraven in een particulier graf voor een termijn van 20 jaar. Dit kan op begraafplaats Spindermolen of een begraafplaats elders. Ook kunt u kiezen voor crematie.

Meest gestelde vragen

Welke graven worden geruimd?

De volgende algemene graven worden geruimd: NT 1 t/m NT 25.

Waarom wil de gemeente de graven ruimen?

De algemene graven zijn voor een bepaalde periode (10 jaar) uitgegeven. Deze graftermijn is verlopen en kan (wettelijk) niet worden verlengd. Daarom worden de stoffelijke resten uit de algemene graven herbegraven in het verzamelgraf op de begraafplaats. Na het ruimen van de grafmonumenten en het herbegraven van de stoffelijke resten worden de grafvelden opnieuw ingericht en worden er nieuwe graven gerealiseerd.

Op welke plaats op de begraafplaats komt het verzamelgraf?

Indien de nabestaanden geen gebruik willen maken van herbegraving in een nieuw graf, worden de stoffelijke resten herbegraven in een verzamelgraf op de begraafplaats Spindermolen. In de bijlage treft u de plattegrond van de begraafplaats. Hierop is aangegeven waar het verzamelgraf is gelegen. Op het verzamelgraf wordt een herdenkingsmonument geplaatst. Op dit herdenkingsmonument kan een gedenkplaatje met naam van de overledene worden gevestigd.

Ik wil niet dat de gemeente het graf ruimt. Kan ik hier iets aan doen?

De gemeente wil belanghebbenden de mogelijkheid geven om de stoffelijke resten van hun dierbare her te begraven in een nieuw particulier graf voor 20 jaar op de begraafplaats Spindermolen, op een begraafplaats elders of ter crematie. De kosten voor een nieuw graf op begraafplaats Spindermolen hiervoor bedragen in totaal € 4.763,00 (prijspeil 2024). Dit is als volgt opgebouwd:

Kosten graf
Afzonderen stoffelijke resten € 574,00
Kist voor stoffelijke resten € 330,00    
Begraafkosten   € 1.070,00
Grafrecht 20 jaar € 1.644,00
Onderhoudsrecht 20 jaar   € 1.320,50
Vergunning grafmonument € 154,50


Ik wil het grafmonument graag houden. Kan dat?

U mag het monument zelf van het graf halen, wij verzoeken u dat vóór 1 oktober 2024 te doen. Wilt u wel de datum aan ons doorgeven wanneer u de steen weghaalt? Dit kan via begraafplaatsadministratie@hardinxveld-giessendam.nl vermeld daarbij het grafnummer en naam van de overledene.

Er staan planten en herdenkingsbeeldjes of kaarsen op of bij het graf. Deze wil ik graag behouden. Kan dat?

U dient zelf vóór 1 oktober 2024 alle losse zaken die u wenst te behouden van het graf af te halen. Planten die u wenst te behouden mag u zelf weghalen. Alle zaken die nog aanwezig zijn op het graf ten tijde van de ruiming worden vernietigd. De gemeente is niet aansprakelijk voor geleden schade.

Ik heb interesse in een gedenkplaatje voor bij het verzamelgraf, wat moet ik hiervoor doen?

U kunt kosteloos een gedenkplaatje afhalen bij de receptie van gemeente Hardinxveld- Giessendam (Raadhuisplein 1, 3371 AS). U kunt het gedenkplaatje zelf laten graveren. Hierna kunt u het plaatje weer inleveren bij de receptie van het gemeentehuis. De beheerders van de begraafplaats zorgen dat het plaatje wordt bevestigd aan het herdenkingsmonument.

Het contact verloopt via KYBYS. Wie is KYBYS?

KYBYS is een ervaren bureau uit Boxtel met deskundige kennis op het gebied van begraafplaatsen. Zij werken al jaren nauw samen met gemeente Hardinxveld-Giessendam. KYBYS is dus uw contactpersoon voor al uw vragen.  Neem bij vragen contact op via 088 1101721 of stuur een e-mail naar begraafplaatsspindermolen@kybys.nl.

Wat is een algemeen graf?

Een algemeen graf is in beheer bij de gemeente en kan voor een termijn van 10 jaar gehuurd worden door nabestaanden. In een algemeen graf liggen meerdere overledenen die elkaar niet kennen, maar komen bij elkaar door de volgorde van begraven. Na het verlopen van de graftermijn van uitgifte wordt het algemeen graf geruimd. De graftermijn kan (wettelijk) niet verlengd worden.

Wat is een belanghebbende?

Een belanghebbende is diegene die het aanspreekpunt was gedurende de graftermijn.

Ik heb een andere vraag dan bovenstaande vragen of ik wens een persoonlijk gesprek.

Neemt u dan contact op, op werkdagen tussen 10.00 uur en 14.00 uur ia 088 1101721 of stuur een e-mail naar begraafplaatsspindermolen@kybys.nl