Aanpak Buitendams

Het wegdek van Buitendams is aan vervanging toe. De gemeente is van plan om Buitendams op te knappen door het wegdek te vernieuwen. De verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren hierdoor.

Waarom het project

Momenteel is het wegdek van Buitendams een lappendeken van verschillende materialen. Er wordt vaak hard gereden en het is onoverzichtelijk waar parkeerplaatsen zijn en in- en uitritten. Buitendams krijgt door de werkzaamheden een betere uitstraling. Ook wordt onderzocht of er bijvoorbeeld meer groen kan worden aangebracht en er wordt glasvezel aangelegd. Met Stedin wordt overleg gevoerd om helder te krijgen of de nutsvoorzieningen (gas en elektra) worden vernieuwd en/of uitgebreid. 

Randvoorwaarden aanpak Buitendams

 • Inrichten volgens de regels  Duurzaam Veilig (met straatstenen);
 • Twee richtingen verkeer blijft bestaan
 • Alle verkeer is toegestaan (vrachtverkeer wel ontmoedigen)
 • Fietsroute behouden maar niet als zodanig aanleggen
 • Parkeren situeren
 • Inrichten volgens eisen hulpdiensten
 • Bestaande bomen behouden mits van goede kwaliteit
 • Openbare verlichting in huidige vorm handhaven
 • Inzamellocaties afval optimaliseren

Communicatie / inloopbijeenkomst

Na de inloopbijeenkomsten voor bewoners en ondernemers in november 2023 is er hard gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Hiervoor is onder meer de inbreng gebruikt die is opgehaald in de verschillende bijeenkomsten. Samengevat: uw ideeën en voorstellen zijn belangrijk voor ons.

Klankbordgroep Buitendams

Het voorlopig ontwerp voor Buitendams is uitgewerkt in goede samenwerking met de klankbordgroep. De klankbordgroep is een goede vertegenwoordiging gebleken van bewoners en ondernemers van Buitendams. Een aantal bewoners heeft aangeklopt bij de klankbordgroep met hun ideeën en wensen. 

 • Janneke Versteeg-de Krijger, nummer 14
 • Stephan van Iperen, nummer 19
 • Dick de Jong , nummer 51
 • Hans de Wit, nummer 89
 • Monique Huisman, nummer 103
 • Sandra Versteeg, nummer 153
 • Chris Hansum, nummer 192
 • Nick van Veen, nummer 183
 • Sandra Nederlof, nummer 233
 • Marjolijn Striegel, nummer 317
 • Albert Nederveen, nummer 339
 • Arie de Groot, nummer 414
 • Paul van der Veen, nummer 427
 • Bas de Jong, nummer 482
 • Marne Houweling, nummer 473B
 • Marina Vliegenthart, nummer 487
 • Anne de Wit, nummer 464A

Resultaat

Op 18 juni 2024 is er een bewonersbijeenkomst geweest waarin het voorlopig ontwerp is gepresenteerd. Ook keken we terug op de samenwerking en de vervolgaanpak. Hierbij werd ook gekeken naar werkzaamheden en verdere onderzoeken.   

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkelingen van het project Buitendams? Neem dan contact op met de projectleider Sjak Franken via buitendams@hardinxveld-giessendam.nl en/ of telefoonnummer 06-42.10.20.12.