Veiligheid

 • Burgernet

  Burgernet werk samen met de politie aan veiligheid in uw buurt. Elke deelnemer maakt de buurt een stukje veiliger. Want hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller een persoon of voertuig wordt gevonden. Via de Burgernetapp ontvangt u ook AMBER Alerts als een kind in levensgevaar is.

 • Buurttoezicht

  Buurttoezicht zet zich in om uw buurt veilig en leefbaar te houden. Dat doen Buurttoezicht bijvoorbeeld door het lopen of fietsen van dagelijkse rondes. Tijdens deze rondes letten ze op gemeentelijke gebreken, overlast, verdachte situaties, criminele activiteiten en ondermijnende criminaliteit.

 • Politie

  Voor het maken van een afspraak met de politie in Hardinxveld-Giessendam kunt u uw wijkagent benaderen of bellen naar 0900-8844. Voor het doen van aangifte dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 0900-8844.

 • Brandweer

  Brand of een andere noodsituatie? De brandweer biedt direct hulp. Ook bijvoorbeeld bij verkeersongelukken of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft ook een duikteam voor hulp in het water.

 • Toezicht en handhaving openbare ruimte

  Veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte is voor de gemeente van groot belang. De handhavers van de gemeente Hardinxveld-Giessendam leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren hiervan.

 • Veiligheidsregio ZHZ

  De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werkt aan een veilige en gezonde omgeving voor onze regio. De Veillogheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert betrokken partijen om incidenten, rampen en crises te voorkomen.

 • Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

  Iedere 4 jaar stelt de gemeente een Integraal Veiligheidsplan (IVP) op. Een uitvoeringsprogramma met inzet van mensen en middelen op de verschillende veiligheidsgebieden in Hardinxveld-Giessendam.

 • Heling