Ligplaatsvergunning aanvragen

U mag niet zomaar met uw woonboot een ligplaats innemen. De gemeente bepaalt de plekken in het openbare water waar dit mag.

Wilt u met een woonboot of ander vaartuig een ligplaats innemen? Dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

Onze gemeente beschikt over 29 kleine ligplaatsen nabij de Peulensluis. Deze plaatsen zijn momenteel allemaal bezet. U kunt zich op de wachtlijst laten inschrijven indien u inwoner bent van onze gemeente.

Aanvraagformulier ligplaatsvergunning

Voorwaarden

De gemeente bepaalt welke plekken in het openbare water ligplaatsen zijn. Zij bepaalt ook welk soort vaartuigen er mogen liggen en hoeveel plaatsen er zijn. Vaartuigen zijn onder andere: woonboten, steigers of pontons.

De gemeentelijke regels gelden niet als het openbaar water beheerd wordt door Rijk, provincie of waterschap. Weet u niet wie de beheerder is van het openbaar water? Vraag dit dan na bij de gemeente.

Specifieke voorwaarden ligplaatsvergunning regeling Peulensluis:

 • Toewijzing van een ligplaats geschiedt slechts aan personen die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
 • Een ligplaats wordt toegewezen op volgorde van binnenkomst van de verzoeken. De  verzoekers wonende aan Amerhof of de Vlietstraat krijgen voorrang op  de wachtlijst boven de verzoekers die elders wonen in de gemeente (zie punt 1).
 • Het maximum aantal ligplaatsen waarvoor een ligplaatsvergunning kan worden toegewezen bedraagt 29.
 • Een ligplaatsvergunning wordt uitsluitend aan de aanvrager verleend, indien het vaartuig dat een ligplaats inneemt niet de volgende maten overschrijdt:
  • lengte  5,50 m.
  • breedte 1,95 m.
  • hoogte 1,50 m.
  • diepte 0,50 m. ten opzichte van het streefpeil (+ 0.85 m. ten opzichte van NAP).
 • Indien geen ligplaats beschikbaar is, wordt de aanvraag (met instemming van de aanvrager), aangemerkt als een aanvraag op de wachtlijst geplaatst.
Gang van zaken

Via het aanvraagformulier ligplaatsvergunning vraagt u een ligplaats aan bij de gemeente.

Meer informatie treft u in de beleidsregels aan.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedragen € 34,15 indien dit een pleziervaartuig betreft.

Voor een woonboot bedragen deze kosten € 202,65.