Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart en zijn er dicht bij uw huis weinig parkeerplaatsen? U kunt dan een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden legeskosten van € 105,45 in rekening gebracht. Dit is ongeacht of de aanvraag wordt toegekend of afgewezen. 

Indien een aanvraag om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt toegekend, worden voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken legeskosten van € 481,10 in rekening gebracht.

Voor het voldoen van de kosten ontvangt u van ons een factuur.

Afhandeling

Binnen 12 weken krijgt u bericht over uw aanvraag.

Wanneer aanvragen

U kunt een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als:

  • u een geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft,
  • waarop de aantekening ‘B’(estuurder) staat vermeld, (op de kaart mag dus niet de aantekening ‘P’(assagier) zijn geplaatst);
  • u beschikt over een motorvoertuig dat u zelf kunt besturen,
  • u niet op eigen terrein kunt parkeren, of niet de mogelijkheid heeft een parkeerplaats op eigen terrein te maken,
  • er binnen een afstand van 100 meter, gemeten vanaf de voordeur van uw woning, niet voldoende openbare parkeergelegenheid aanwezig is, tenzij uit een advies van een daarvoor (op kosten van aanvrager) in te schakelen keuringsarts blijkt dat u een minder grote afstand dan 100 meter te voet kunt afleggen en er zich binnen de afstand waarover hij zich volgens de keuringsarts wel zonder hulp van derden en zonder al te grote lichamelijke klachten te voet kan voortbewegen onvoldoende openbare parkeergelegenheid is;
  • binnen de afstand die u kunt lopen de parkeerdruk zodanig is dat er doorgaans geen vrije parkeerplaatsen aanwezig zijn.
Afhandeling

Uw ontvangt binnen 12 weken na uw aanvraag een brief van ons met ons besluit. Deze termijn hebben wij nodig omdat we over een periode van ongeveer 2 weken gaan tellen hoeveel parkeerplaatsen er bezet zijn bij u in de buurt.

Bij een positief besluit legt de gemeente (normaal gesproken) binnen 2 maanden uw gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan. Als u tegelijk met een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt, duurt het langer. U krijgt dan eerst een brief met ons besluit over uw aanvraag gehandicaptenparkeerkaart. Daarna nemen wij een besluit over uw aanvraag gehandicaptenparkeerplaats.

U ontvangt een factuur voor de kosten.

Regelen via de post of aan de balie

Via de post

U vult het formulier "Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats (pdf, 180 kB)" in en stuurt dit formulier met een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart en een kopie van het kentekenbewijs op naar de gemeente.

Via e-mail

U vult het formulier "Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats (pdf, 180 kB)" in en mailt dit formulier met een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart en een kopie van het kentekenbewijs naar info@hardinxveld-giessendam.nl.

Aan de balie

U vult aan de balie van de gemeente het formulier "Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats (pdf, 180 kB)" in en neemt uw gehandicaptenparkeerkaart en het kentekenbewijs mee.

Opzeggen

Wanneer u uw gehandicaptenparkeerplaats wilt opzeggen, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer 14 0184 of u kunt ons mailen op info@hardinxveld-giessendam.nl.

Kenteken wijzigen

U kunt hiervoor een mail sturen naar de gemeente info@hardinxveld-giessendam.nl of u stuurt een brief.

U stuurt een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart en het nieuwe kentekenbewijs mee.

Kosten

De kosten voor het aanpassen van het kenteken bedragen € 90,55.

Afhandeling

Na het betalen van de factuur, veranderen wij binnen 2 weken het kenteken op het bord van uw gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Bijzondere bijstand (bijdrage in de kosten)

Via de Sociale Dienst Drechtsteden kunt u bijzondere bijstand aanvragen wanneer u de kosten voor de (hele) aanvraag gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats niet kunt betalen.

U bereikt de Sociale Dienst Drechtsteden tussen 08:30 en 12:00 en van 13:00 en 15:00 uur via telefoonnummer 078 770 89 10.