Parken en groen

 • Stookontheffing

  Het is verboden in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, bijvoorbeeld het maken van een kampvuur. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving, zoals het gebruik van kaarsen en fakkels, sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven indien geen afvalstoffen worden verbrand en het ontsteken van vuur voor bakken en braden.

 • Groenbeleidsplan

  Hier vindt u onze huidige en toekomstige ontwikkelingen op groengebied.

 • Onkruidbeheersing

  Gemeenten mogen geen chemische onkruidbestrijding meer gebruiken. Dit heeft positieve gevolgen voor het milieu.

 • Honden uitlaten Hardinxveld-Giessendam

  De gemeente heeft een hondenbeleid opgesteld om te zorgen dat zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters gebruik kunnen maken van de openbare ruimte, zonder overlast te veroorzaken of ervaren.

 • Geveltuintjes

  Inwoners zonder voortuin bij hun huis kunnen in Hardinxveld-Giessendam een geveltuintje aan leggen. Ze zijn mooi om naar te kijken en helpen tegen hittestress en wateroverlast. Er gelden wel regels voor de aanleg van een geveltuintje.