Nieuw hoogspanningstracé

Gemeente Hardinxveld-Giessendam ligt binnen zoekgebied aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding)

Gemeente Hardinxveld-Giessendam is door het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) en TenneT geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. De nieuwe verbinding is nodig om een tekort op het hoogspanningsnetwerk te voorkomen en de energietransitie aan te kunnen. Onze gemeente ligt binnen het zoekgebied van de nieuwe verbinding. De komende maanden zoeken het ministerie van EZK en TenneT naar de beste locatie.

De eerste officiële stap in de verkenning is op 13 januari 2023 gestart met de publicatie van de Nota Voornemen & Participatie door het ministerie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van vrijdag 26 mei tot donderdag 6 juli heeft het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. Tennet en EZK zijn op dit moment bezig met het beantwoorden van alle zienswijzen die zijn ingediend. Alle antwoorden worden verwerkt in een Nota van Antwoord.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van TenneT staat alle meest recente informatie over de nieuwe hoogspanningsverbinding. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Afbeelding hoogspanning