Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft u een voorwerp gevonden of verloren? Meld dit dan bij de gemeente. Bij diefstal van een voorwerp doet u aangifte bij de politie. Brommers en scooters vallen niet onder gevonden of verloren voorwerpen. Ook hiervan doet u aangifte bij de politie. Bent u uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs kwijt? Doe dan aangifte aan de balie van de gemeente. Vermissing van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart kunt u ook melden via www.verlorenofgevonden.nl.

Online regelen

Verloren voorwerp

Meld dit via www.verlorenofgevonden.nl. U ontvangt een bevestiging van aangifte.

Gevonden voorwerp

Meld dit via www.verlorenofgevonden.nl en bewaart het voorwerp thuis of u brengt het voorwerp langs bij de gemeente.

Paspoort of Nederlandse identiteitskaart vermist

U doet aangifte bij de politie en meld dit via www.verlorenofgevonden.nl.

Gevonden voorwerpen

Een gevonden paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs mag u niet thuis bewaren, dit brengt u altijd naar de gemeente. Bij een ander gevonden voorwerp vult u dit in via www.verlorenofgevonden.nl of u doet telefonisch aangifte, bewaart u het gevonden voorwerp bij u thuis. Wanneer de eigenaar zich binnen 1 jaar meldt, verwijzen wij deze naar u door. De gemeente geeft alleen uw adres door als zij een kopie heeft gemaakt van het identiteitsbewijs van deze persoon. Zo zijn altijd de gegevens van de eigenaar bij ons bekend. Als de eigenaar zich niet binnen 1 jaar meldt, mag u het voorwerp houden. U ontvangt van ons bericht als de termijn van 1 jaar voorbij is.

De gemeente kan een groot voorwerp zoals een:

 •     fiets
 •     kano
 •     imperial
 •     kinderwagen

bij u thuis laten ophalen.

U vult dan geen formulier in maar u belt met de gemeente. De medewerker van de gemeente vult samen met u een formulier in waarbij u aangeeft dat u het voorwerp bij u thuis wilt laten ophalen. U bereikt ons via telefoonnummer 14 0184. U doet automatisch afstand van het voorwerp wanneer dit minder waard is dan € 450,- en u dit afgeeft bij de gemeente. U heeft dan geen recht op het voorwerp wanneer de eigenaar zich na 1 jaar nog niet heeft gemeld.

Via de links ziet u of uw gevonden voorwerp geen gestolen voorwerp is. U neemt contact op met de politie wanner het door u gevonden voorwerp als gestolen staat geregistreerd. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 8844.

Telefonisch of persoonlijk melden

Telefonisch of persoonlijk melden kan ook:

 • via ons telefoonnummer 14 0184
 • bij de receptie van de gemeente
 • maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur
 • maandag tot en met donderdag van 13:00 uur tot 16:00 uur
 • donderdagavond van 16:00 uur tot 20:00 uur
Gevonden voorwerp ophalen

U krijgt het gevonden voorwerp mee als het aannemelijk is dat u de eigenaar bent. U neemt hiervoor mee:

 • uw identiteitsbewijs
 • het eigendomsbewijs zoals:
  • een aankoopbon
  • een foto of
  • ander bewijsmateriaal
Gestolen voorwerp

Als uw voorwerp gestolen is, doet u altijd aangifte bij de politie. Daarna doet u een melding bij de gemeente.
In het overzicht 'Gevonden voorwerpen' ziet u of uw voorwerp gevonden is. Zodra wij een melding ontvangen, verwerken wij deze in het overzicht.