Reclame plaatsen (bijv. aan gevel of pand)

U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig wanneer u (bouwkundige) voorzieningen moet verrichten bij het aanbrengen van reclame. Ook betaalt u in bepaalde gevallen precariobelasting.

Kosten

voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de procedure. U leest meer informatie in de legesverordening.

Afhandeling

  • eenvoudige aanvraag: u krijgt binnen 8 weken bericht van ons
  • uitgebreide aanvraag: u krijgt binnen 6 maanden bericht van ons

De gemeente mag deze termijnen met 6 weken verlengen, u krijgt daarover een brief.

Aanvragen

u vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket online.

Meesturen

Omdat elke aanvraag anders is, heeft de gemeente geen standaard lijstje met wat u mee moet sturen. Als u de aanvraag via het Omgevingsloket online aanvraagt, leest u precies wat u moet meesturen.

Afwijkende afhandeltermijn

In 2 situaties gelden afwijkende termijnen:

  • wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt in 2 fasen
  • als de 1e fase van uw omgevingsvergunning definitief is verleend en u daarna de 2de fase aanvraagt
Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.