Reclame plaatsen

Voor het plaatsen van bedrijfsreclame in de vorm van gevelborden die groter zijn dan 0,5 vierkante meter, gevelbakken, neonreclames, vlaggen, en zuilen e.d. heeft u van de gemeente een vergunning nodig.

Voorwaarden

  • U heeft een omgevingsvergunning nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht .
  • In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig om te bouwen. Dit is als de reclame-uiting bestaat uit een constructie van enige omvang (bijvoorbeeld een frame).
  • De gemeente zal de aanvraag toetsen aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand zoals aangegeven in de gemeentelijke welstandsnota. Dit betekent dat de reclame-uiting esthetisch moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen

Gang van zaken

U dient de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van reclame tenminste acht weken voorafgaand aan het moment van plaatsing aan te vragen.

Via Omgevingsloket kunt u online digitaal een omgevingsvergunning aanvragen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode.