Tijdelijk gebruik van gemeentegrond / openbare weg aanvragen voor bedrijven, verenigingen en instellingen

Als u tijdelijk gemeentegrond (vaak: een stukje openbare weg) wilt gebruiken, voor bij voorbeeld het opslaan van bouwmaterialen of containers, dan moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente.

Voor dit verzoek moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. U ontvangt hiervoor een factuur.

U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, bericht of u wel of niet toestemming krijgt voor het gevraagde gebruik van gemeentegrond.

Vraag een vergunning tenminste drie weken voorafgaand aan de geplande activiteiten aan. Indien u niet tijdig uw aanvraag indient, kan het college besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Prijs: € 54,65

Online gebruik gemeentegrond aanvragen