Kabels- en leidingenvergunning ('Ingravingsvergunning') aanvragen

U heeft een vergunning nodig voor het leggen of verwijderen van kabels en leidingen in openbare grond. Voor deze vergunningaanvraag moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. Aanvragen minstens acht weken vóór de datum waarop u met de werkzaamheden wilt beginnen.

De aanvraag kan worden gedaan door:

  • het bedrijf dat eigenaar is van de te leggen of verwijderen kabels en leidingen,
  • of door een eventuele aannemer die de werkzaamheden uitvoert.

Het gebied waarvoor u een vergunning aanvraagt mag maximaal 1000 meter lang en maximaal 500 meter breed zijn. Eventuele vergunningaanvragen voor verkeersmaatregelen die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld wegafsluitingen) moet u apart indienen.

Kosten

€ 218,05

U vraagt een vergunning aan via de webapplicatie MOOR. Als u hiervoor geen account hebt, vraagt u dit eenvoudig aan via MOOR.