Inkopen en aanbesteden

Overheden in Nederland houden zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de overheidsaanbesteding. De Europese richtlijnen en de Aanbestedingswet 2012 zijn daarbij leidend. Daarnaast heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam samen met de Drechtsteden inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden vastgesteld.

Bijlagen