Standplaats (natuur)ijs / Koek- en zopie

Indien u tijdens een wedstrijd een koek- en zopiestandplaats wenst te plaatsen op het (natuur)ijs dan hoeft u daarvoor geen standplaatsvergunning aan te vragen.

Er zijn wel veiligheidsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u vinden in artikel 5:18a van de Algemene Plaatselijke Verordening.  

Indien u gaat bakken en braden in uw standplaats moet u houden aan de landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels zijn terug te vinden in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP).

Meer informatie leest u op de pagina's Bakkramen en bakwagens en Gebruik van gas 

Wanneer u aan de eisen voldoet kunt u de standplaats op het ijs innemen. U hoeft hiervan ook geen melding te doen bij de gemeente. Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met team veiligheid via info@hardinxveld-giessendam.nl