Geluidshinder horeca-inrichting

U meldt wanneer u verwacht dat u geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en omgeving. Ook wanneer u een horecabedrijf wilt starten, doet u melding.

Wat moet u doen als u een incidentele festiviteit organiseert?

U mag een paar keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw horecabedrijf, recreatiebedrijf of vereniging. Bijvoorbeeld:

  • een muziekoptreden bij een café     
  • een straatfeest samen met andere horeca     
  • een personeelsfeest van uw horecabedrijf     
  • een toernooi van uw sportvereniging met muziek en/of verlichting

Wilt u een festiviteit organiseren?

Dan meldt u dit minimaal twee weken van te voren bij de gemeente via het formulier incidentele activiteit.

Wat moet u doen als u een horecabedrijf wilt starten?

Daarnaast kan het zijn dat u melding moet doen wanneer u een horecabedrijf wilt starten. U moet voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit om overlast voor omwonenden en omgeving zoveel mogelijk te beperken. De omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid (OZHZ) behandelt de meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Een melding kunt u indienen via aimonline.nl.

Let op: voor het starten van een horecabedrijf heeft u meer vergunningen nodig.