Drank- en horecavergunning

Voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf heeft u op basis van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecavergunning nodig.

Hoe vraag ik een Drank- en Horecavergunning aan?

Voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning vult u het formulier “Drank- en Horecavergunning Model A" in.

Verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard vullen het formulier "Drank- en Horecavergunning Model B" in.

U kunt het formulier met onderstaande link downloaden of digitaal invullen. Een aanvraag om drank- en horecavergunning moet persoonlijk worden ingediend. Hiervoor maakt u een afspraak met het cluster Vergunningen & Handhaving van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. U bereikt hun via het klantcontactcentrum van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 14-0184 of via info@gemhg.nl. Neem de ingevulde formulieren en bijbehorende stukken mee!

Wanneer heb ik een Drank- en Horecavergunning nodig?

U heeft een Drank- en Horecavergunning nodig wanneer u tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt of verkoopt (bijvoorbeeld horecazaken). Ook verenigingen of stichtingen hebben een vergunning nodig als zij alcohol schenken.

Hoe lang duurt het voor ik mijn Drank- en Horecavergunning krijg?

In principe beslist de gemeente in maximaal acht weken op uw aanvraag. Als deze termijn niet wordt gehaald dan ontvangt u hiervan bericht en kan deze termijn een besluit met ten hoogste acht weken worden uitgesteld.

Wat kost mijn Drank- en Horecavergunning?

Het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet € 812,90.

Meer informatie

Wat neem ik mee met mijn aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning?

Op uw afspraak neemt u mee:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A of model B
 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB (pdf, 43 kB) met de bijlage bij BIBOB vragenlijst (pdf, 55 kB) (voor vergunning model A en een bedrijf dat zich nieuw vestigt in de gemeente of hun rechtsvorm wijzigen)
 • per leidinggevende een bijlage Model A of Model B
 • een recente uitdraai van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden)
 • bij vergunning Model B: een kopie van het bestuursreglement (huisregels). In het reglement moet staan hoe u verantwoordt alcoholhoudende drank verstrekt
 • een kopie van de akte van ondernemingsvorm (deze eis geldt alleen voor commerciële horecabedrijven en slijtersbedrijven)
 • voor vergunning Model A: de arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden en een kopie van een originele arbeidsoverkomst van leidinggevenden dit ook ergens anders in dienst zijn
 • een kopie van  een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende(n) en aanvragers
 • een geldige Verklaring van Sociale Hygiëne voor alle leidinggevenden (bij paracommerciële geldt dit voor ten minste 2 leidinggevenden)
 • een schriftelijk verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand. Uit deze verklaring blijkt dat hij geen bezwaar heeft tegen het vestigen van een horeca inrichting of u heeft een koop en/of huurovereenkomst waar dit in staat
 • een schriftelijk bewijsstuk dat de inrichting voldoet aan de eis, dat iedere lokaliteit moet zijn voorzien van een mechanische ventilatie die voldoet aan de norm 3,8 x 10-3 m3/s per m2
 • een actuele bouwkundige schets/ plattegrond van de inrichting op schaal met duidelijke vermelding van de maten (deze eis geldt niet als de tekening al beschikbaar is bij het cluster Vergunningen & Handhaving)
Waar moet ik aan voldoen om een Drank- en Horecavergunning te krijgen?

Voor het verkrijgen van de Drank- en Horecavergunning staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Verder zijn alle leidinggevenden 21 jaar of ouder en hebben zij geen strafverleden. Alle leidinggevenden voldoen aan de eis van sociale hygiëne. Het pand waarin u zich met de zaak vestigt voldoet aan de inrichtingseisen ten aanzien van hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten. De gemeente controleert of u aan deze voorwaarden voldoet.

Hoe wijzig ik mijn Drank- en Horecavergunning?

Voor het wijzigen van uw Drank- en Horecavergunning voor wat betreft de inrichting vult u het formulier “Drank-en Horecavergunning” in:

Voor het wijzigen van een leidinggevende vult u het formulier 'melden nieuwe leidinggevende' in.

Wanneer wijzig ik mijn drank- en horecavergunning?

U wijzigt uw drank- en horeca vergunning bij het uit of in dienst treden van een (nieuwe) leidinggevenden. Of als u inrichting (bv. door een verbouwing) wijzigt.

Hoe lang duurt het voor ik mijn gewijzigde Drank- en Horecavergunning krijg?

In principe beslist de gemeente in maximaal acht weken op uw wijziging. Als deze termijn niet wordt gehaald dan ontvangt u hiervan bericht en kan deze termijn een besluit met ten hoogste acht weken worden uitgesteld.

Wat kost de wijziging van mijn Drank- en Horecavergunning?
 • Verlenen van een wijzigingsvergunning artikel 30 Drank – en horecawet: € 134,00.
 • Melding wijziging leidinggevende(n) op grond van artikel 30a Drank- en Horecawet: € 134,00.

Meer informatie

Wat houdt de BIBOB-toets in?

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) wordt door ons toegepast bij horeca-gerelateerde vergunningen zoals drank- en horecavergunning, exploitatievergunning en aanwezigheidsvergunning. Door het toepassen van de wet Bibob wordt getoetst of de vergunning niet wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Welke wetgeving is van toepassing?