Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Voor het exploiteren van een kansspelautomaat heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (meestal cafés, restaurants) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines).

De overheid stelt eisen aan het soort speelautomaat (behendigheids- of kansspelautomaat) en het aantal speelautomaten dat u wilt plaatsen. Zo kunnen in laagdrempelige inrichtingen uitsluitend behendigheidsautomaten worden geplaatst. De aanwezigheidsvergunning kunt u aanvragen voor 1 jaar of 5 jaar.

Hoe vraag ik een aanwezigheidsvergunning aan?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Een aanvraag om aanwezigheidsvergunning moet persoonlijk worden ingediend. Hiervoor maakt u een afspraak met het cluster Vergunningen & Handhaving van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. U bereikt hun via het klantcontactcentrum van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 14-0184 of via het e-mailadres info@hardinxveld-giessendam.nl

Wanneer heb ik een aanwezigheidsvergunning nodig?

U heeft een aanwezigheidsvergunning nodig voor het exploiteren van kansspelautomaat.

Hoe lang duurt het voor mijn aanwezigheidsvergunning klaar is?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de aanwezigheidsvergunning krijgt. Als deze termijn niet wordt gehaald dan ontvangt u hiervan bericht en kan deze termijn een besluit met ten hoogste acht weken worden uitgesteld.

Wat kost mijn aanwezigheidsvergunning?

De tarieven voor een aanwezigheidsvergunning zijn vastgelegd in het Speelautomatenbesluit en de legesverordening.

  • voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat: € 56,50 en voor een ieder volgende kansspelautomaat: € 34,00.
  • voor een periode van meer dan 4 jaar voor één speelautomaat: € 226,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat €136,00.

 

Wat moet ik meenemen?

Op uw afspraak neemt u mee:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten
  • een recente uitdraai van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
  • een kopie van de akte van ondernemingsvorm (bij nieuwe ondernemingen)
  • een kopie van de legitimatiebewijzen van alle bedrijfsleiders/beheerders
  • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle bedrijfsleiders/beheerders
Waar moet ik aan voldoen om een aanwezigheidsvergunning te krijgen?

Kansspelautomaten mogen alleen worden opgesteld in een horecabedrijf dat is gekwalificeerd als hoogdrempelig. In deze bedrijven mogen maximaal 2 kansspelautomaten worden opgesteld.

Een horecaonderneming is hoogdrempelig als:

  • het café of restaurant een geldige Exploitatie en Drank- en Horecavergunning heeft;
  • er naast het café- of het restaurantbezoek geen andere activiteiten plaatsvinden;
  • de activiteiten in zijn gericht op personen van 18 jaar en ouder.

De aanvrager en de bedrijfsleiders/beheerders van de inrichtingen moeten voldoen aan de zedelijkheidseisen en beschikken over een verklaring Sociale Hygiëne, zodat zij voldoende kennis en inzicht hebben over het gebruik van de kansspelautomaten en de daaraan verbonden risico's. Een onderzoek op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (BIBOB-onderzoek) maakt onderdeel uit van de procedure.

Wat houdt de BIBOB-toets in?

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) wordt door ons toegepast bij horeca-gerelateerde vergunningen zoals drank- en horecavergunning, exploitatievergunning en aanwezigheidsvergunning. Door het toepassen van de wet Bibob wordt getoetst of de vergunning niet wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: