Melding exploitatie bedrijf (milieumelding)

Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Voor grote groepen bedrijven, die qua bedrijfsuitvoering en milieubelasting gelijksoortig zijn, heeft de rijksoverheid algemeen geldende voorschriften opgesteld. Een dergelijk voorschrift wordt ook wel Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) genoemd. Bedrijven die onder de algemeen geldende voorschriften vallen zijn onder meer detailhandelbedrijven, herstelinrichtingen voor motorvoertuigen, houtbewerkende bedrijven, horecabedrijven etc. U kunt volstaan met een melding, wanneer uw bedrijf onder een activiteiten besluit valt. U hoeft dan geen milieuvergunning aan te vragen.

Waar kan ik checken of een melding nodig is?

Doormiddel van het beantwoorden van de vragen in de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u:

  • checken of een vergunning of melding nodig is,
  • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen, en
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen.
Hoe dien ik een melding in?

Een melding Voor het doen van een melding milieubeheer in door het formulier Meldingen Activiteitenbesluit in te vullen. Of u stuurt uw schriftelijke melding op aan:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Telefoon 078 770 85 85
Fax  078 770 85 84
Website www.ozhz.nl

Wanneer heb ik een meldingsplicht milieubeheer?

U dient een melding in als u:

  • een bedrijf wilt oprichten dat onder de werking van de Algemene Maatregel van Bestuur valt (AMvB)
  • een bedrijf wilt veranderen dat onder de werking van de AMvB valt werkzaamheden, die onder een AMvB vallen, wilt wijzigen

Voor bedrijfsmatige activiteiten is soms een milieuvergunning nodig. Valt u niet onder een AMvB, dan heeft u een vergunningsplicht.

Hoe lang duurt het voor mijn melding is verwerkt?

De doorlooptijd van een melding is 6 weken.

Wat kost het indienen van een melding milieubeheer?

Het indienen van een melding is gratis.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.