Stemmen met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Die kunt u in het gemeentehuis aanvragen.

Uw stempas wordt ingenomen en u ontvangt dan een kiezerspas. Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing Zuid Holland kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Zuid-Holland. Met een kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing Rivierenland kunt u gaan stemmen in een willekeurig lokaal binnen het Waterschap Rivierenland. Deze gemeente moet dan wel binnen de grenzen van het waterschap vallen.  LET OP! De grenzen van de provincie zijn niet hetzelfde als de grenzen van het waterschap.

Kiezerspas mondeling aanvragen

Zo vraagt u mondeling een kiezerspas aan:

  • Kom naar het gemeentehuis en meld u bij de receptie. Geef aan dat u een kiezerspas wilt aanvragen. Wij vragen u, in verband met de coronamaatregelen, gelieve vooraf een afspraak te maken voor het aanvragen van het volmachtsbewijs.
  • Het aanvragen van een kiezerspas op het gemeentehuis kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur.
  • Vul het aanvraagformulier, pdf 604 kb in. 
  • Neem uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee.

Kiezerspas online aanvragen

Niet meer mogelijk.

Kiezerspas schriftelijke aanvragen

Niet meer mogelijk.

Op de website van de kiesraad staat meer informatie over het aanvragen van een kiezerspas voor de verkiezingen Provinciale Staten en aanvragen van een kiezerspas voor de Waterschapverkiezingen